Dokumenty v archivu:  
  název
COVID-19 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
Zápisy a usnesení ze zasedání ZO
      Pozvánky ZO - 2011
      Pozvánky ZO - 2023
      Pozvánky ZO - 2022
      Pozvánky ZO - 2021
      Pozvánky ZO - 2020
      Pozvánky ZO - 2018
      Pozvánky ZO - 2017
      Pozvánky ZO - 2016
      Pozvánky ZO - 2015
      Pozvánky ZO - 2014
      Pozvánky ZO - 2013
      Pozvánky ZO - 2012
      Pozvánky ZO - 2024
Pozvánky ZKK
      Pozvánky ZKK - 2011
      Pozvánky ZKK - 2023
      Pozvánky ZKK - 2022
      Pozvánky ZKK - 2021
      pozvánky ZKK - 2020
      pozvánky ZKK - 2019
      Pozvánky ZKK - 2018
      Pozvánky ZKK - 2017
      Pozvánky ZKK - 2016
      Pozvánky ZKK - 2015
      Pozvánky ZKK - 2014
      Pozvánky ZKK - 2013
      Pozvánky ZKK - 2012
      Pozvánky ZKK - 2024
Obecní úřad Stříbrná
      Obecně závazné vyhlášky
      Rozpočet obce
      Zpráva o výsledku hospodaření
      Závěrečný účet obce
      Veřejnoprávní smlouvy
      Výkaz plnění rozpočtu Fin 2-12
      Účetní závěrka
      Pravidla, postupy
      Kupní smlouvy
Ostatní
      MěÚ Kraslice
      DSMOK
      Státní pozemkový úřad ČR
      Katastrální úřad
      Sčítání lidu SLDB
      Finanční úřad
      Sokolovská vodárenská
      VSMOS
VOLBY
Územní plán Stříbrná
Záměry
      Záměr pronájmů - pozemky
      Záměr pronájmu - LV
      Záměr prodeje - pozemky
      Záměr pronájmu objektů
      Záměr koupě - pozemky
      Záměr prodeje - budovy s pozemky
      Záměr dohody o užívání pozemku
Karlovarský Kraj