Složka - Ostatní  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
43/19 - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - VOSS Sokolov 29.04.2019 31.05.2019
41/19 - Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 24.04.2019 25.05.2019
32/19 - Veřejná vyhláška k HPS -Město Kladno 11.04.2019 13.05.2019
01/19 - Dražební vyhláška ZdeněkPelc 08.01.2019 06.02.2019
93/18 - ČEZ, informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 22.10.2018 31.10.2018
78/18 - ČEZ -Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.09.2018 15.11.2018
77/18 - ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 10.09.2018 21.09.2018
75/18 - ÚP,informace o projektu ESF, 29.08.2018 30.09.2018
51/18 - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kr 29.06.2018 16.07.2018
40/18 - Drežební vyhláška -E14 11.06.2018 10.07.2018
12/18 - Veřejná vyhláška k HPS - Magistrát města Kladno 05.03.2018 04.04.2018
89/17 - Výběrové řízení.na pronájem penzionu s restaurací-Vysoká Pec 11.12.2017 31.12.2017
88/17 - ČEZ-Přeroušení dodávky el.proudu 07.12.2017 12.12.2017
85/17 - Informace ČEZ o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 28.11.2017 30.11.2017
74/17 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 08.11.2017 30.11.2017
73/17 - Rozhodnutí - vyloučení vstupu do lesa 06.11.2017 01.02.2018
70/17 - Dražební vyhláška 26.10.2017 18.12.2017
69/17 - Plánované přerušení dodávky elektřiny 19.10.2017 31.10.2017
64/17 - Vytyčování a zaměření stávajících sítí NN pro společnost ČEZ 27.09.2017 31.10.2017
60/17 - Upozornění k odstranění a okleštění stromí a jiných porostů 20.09.2017 15.11.2017
59/17 - Přerušení dodávky elektřiny - ČEZ 18.09.2017 04.10.2017
58/17 - Návrh opatření obecné povahy-MZČR 18.09.2017 03.10.2017
46/17 - Přerušení dodávky elektřiny 26.07.2017 11.08.2017
27/17 - Kotlíkové dotace-informační seminář 13.04.2017 17.05.2017
19/17 - Zápis žáků do 1. třídy základní školy 21.03.2017 12.04.2017
17/17 - Zdravotní ústav - AKCE - rozbory pitné vody 17.03.2017 31.05.2017
05/17 - Projekt financovaný z ESF 07.02.2017 31.03.2017
3/17 - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 24.01.2017 02.02.2017
82/16 - Nabídka k prodeji osobního auta 14.12.2016 06.01.2017
77/16 - Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 06.12.2016 31.01.2017
67/16 - Veřejná vyhláška vydaná Magistrátem města Kladna zpřístup.k nahlédnutí hromad. předpisu 21.11.2016 23.12.2016
54/16 - Upozornění o odstranění a okleštění stromoví 13.09.2016 16.11.2016
55/16 - Dražební vyhláška 13.09.2016 21.10.2016
31/16 - Oznámení-OOP PZKO CZ04 - MŽP 13.05.2016 31.05.2016
9/16 - Dražební vyhláška-bývslá stanice Horské služby 16.02.2016 21.03.2016
07/16 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 09.02.2016 19.02.2016
3/16 - Veřejná vyhláška MZ ČR-Vydání opatření obecné povahy 14.01.2016 11.02.2016
77/15 - Pozvánka na VH VSMOS Sokolov 27.11.2015 18.12.2015
75/15 - Výběrové řízení na strážníka městské policie-MÚ Rotava 18.11.2015 04.12.2015
74/15 - Nabídka pozemků k pronájmu -SPÚ 06.11.2015 06.02.2016
70/15 - Dražební vyhláška - Oláh Július 07.10.2015 12.11.2015
67/15 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 15.09.2015 22.11.2015
61/15 - Výzva pro regionální výrobce- "Krušnohoří regionální produkt " 21.08.2015 23.10.2015
56/15 - Oznbámení o přerušení dodávky elektřiny 04.08.2015 13.08.2015
50/15 - Veřejná vyhl.-Návrh opatření-PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 13.07.2015 13.08.2015
47/15 - ČEZ, přerušení dodávky elektřiny 25.06.2015 08.07.2015
45/15 - Výběrové řízení-strážník městské policie-MÚ Rotava 19.06.2015 31.08.2015
31/15 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 15.05.2015 08.06.2015
25/15 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 07.05.2015 08.06.2015
24/15 - Možnost čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám 06.05.2015 18.05.2015
19/15 - Město Rotava-Výběrové řízení na strážníka městské policie 02.04.2015 30.04.2015
18/15 - MZ-Veřejná vyhláška-Oznámení o návrzích opatření a výzva k uplat.připomínek 02.04.2015 22.06.2015
2/15 - Oznámení koncepce-Národní plán povodí Labe 06.01.2015 06.02.2015
67/14 - ČEZ, přerušení dodávky elektřiny 22.09.2014 06.10.2014
63/14 - ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 15.09.2014 18.11.2014
60/14 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 03.09.2014 17.09.2014
58/14 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 03.09.2014 15.09.2014
55/14 - Veřejná výzva pro vznik pracovního poměru úředníka - OÚ Šindelová 07.08.2014 22.08.2014
46/14 – Informace o počtu podpisů č. 3 09.07.2014 14.10.2014
45/14 - Projekt - Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti 09.07.2014 31.08.2014
21/14 - Nařízení Státní veterinární správy-varroáza 31.03.2014 30.04.2014
20/14 - Informace o uzavření veřejnopr.smlouvy mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - Zápisy do ISUI 27.03.2014 31.12.2014
04/14 - Oznámení o zamýšleném převodu - SPÚ 12.02.2014 12.05.2014
58/13 - Dražební vyhláška - Miroslav Mrnka 24.09.2013 29.10.2013
57/13 - Odstranění a okleštění stromoví 24.09.2013 15.11.2013
52/13 - Nařízení Státní veterinární správy mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení 12.09.2013 30.09.2013
46/13 -- Doručování korespondence na adresu Obecního úřadu Stříbrná 16.08.2013 02.09.2013
37/13 - Pozvánka na zkoušku ze znalostí hub v roce 2013 22.05.2013 29.05.2013
35/13 - Zpráva auditora - Sokolovská vodárenská s.r.o. 20.05.2013 05.06.2013
36/13 - Zpráva auditora - VSMOS 20.05.2013 05.06.2013
32/13 - Informace o uzavření veřejnopr.smlouvy mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - Zápisy do ISUI 03.05.2013 31.12.2013
22/13 - Hledání přísedících z řad občanů - Okresní soud Sokolov 14.03.2013 31.03.2013
23/13 - Oznámení o výberovém řízení - ÚZSVM 08.03.2013 18.04.2013
16/13 - Dražební vyhláška - Jirsenský Miroslav 06.03.2013 17.04.2013
83/12 - Město Rotava - Výběrové řízení - účetní,odbor správy majetku 06.11.2012 21.11.2012
82/12 - Město Rotava - Výběrové řízení - účetní ,odbor finanční 06.11.2012 21.11.2012
70/12 - ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a porostů 25.09.2012 16.11.2012
59/12 - Dražební vyhláška-ExÚ Plzeň - Miroslav MRNKA 20.08.2012 24.10.2012
53/12 - Oznámení o volném pracovním místě 09.08.2012 17.08.2012
51/12 - Oznámení o výběrovém řízení čís.PKV/008/2011 - 4.kolo - budova č.p.25 v obci Stříbrná 26.07.2012 21.09.2012
45/12 - Zastavení dražby - manželé Jaroslav a Yveta Benešovi 26.06.2012 12.07.2012
42/12 - Nařízení Státní veterinární správy -varroáza včel 11.06.2012 27.06.2012
37/12 - Zpráva auditora-Sokolovská vodárenská s.r.o. 04.06.2012 20.06.2012
38/12 - Zpráva auditora - VSMOS měst a obcí Sokolovska 04.06.2012 20.06.2012
30/12 - Dražební vyhláška - Benešovi 22.05.2012 20.06.2012
19/12 - Konkurzní řízení - ředitell/ka MŠ Rotava 13.04.2012 21.05.2012
18/12 - Výběrové řízení - strážník městské policie Rotava 13.04.2012 21.05.2012
20/12 - Konkurzní řízení - ředitell/ka ZŠ Rotava 13.04.2012 21.05.2012
14/12 - 3. kolo výběr.řízení čp. 25 30.03.2012 31.05.2012
1/12 - Oznámení o výběrovém řízení čísl.PKV/008/2011-2,kolo 02.01.2012 02.03.2012
59/11 - Nařízení dražebního jednání - Olah Zdenko 20.10.2011 22.12.2011
58/11 - Exekuční příkaz - Jirsenský 14.10.2011 30.10.2011
29/11 - Usnesení o nařízení dražebního jednání - Zdenko Olah 18.05.2011 03.06.2011
27/11 - Zpráva nezáv.auditora organizaci VSMOS-účetní uzávěrka za rok 2010 13.05.2011 30.05.2011
23/11-Exekuce, Mrnka Miroslav 29.04.2011 16.05.2011