Složka - MěÚ Kraslice  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
101/18 - Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy při nedostatku vody 22.11.2018 10.12.2018
73/18 - Veřejná vyhláška-Napojení nového zdroje pitné vody 22.08.2018 07.09.2018
72/18 - Veřejná vyhláška-úprava provozu na MK 21.08.2018 06.09.2018
69/18 - Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Stříbrná-Přebuz 07.08.2018 12.08.2018
68/18 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody pro obec Stříbrná 01.08.2018 31.08.2018
67/18 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody 31.07.2018 17.08.2018
66/18 - Veřejná vyhláška,ozn.o návrhu opatření-úprava provozu na MK 30.07.2018 16.08.2018
6/18 - Vyloučení vstupu do lesa do 30.4.2018 05.02.2018 01.05.2018
41/16 - Oznámení o nálezu psa 12.07.2016 12.07.2016
57/14 - Veřejná vyhláška-Územní rozhodnutí-umístění stavby Nová Ves. 01.09.2014 17.09.2014
49/14 - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce a.s. - Nová Ves,Šrámek 23.07.2014 08.08.2014
24/12 - Veřejná vyhláška - Prodloužení platnosti rozhodnutí-Stříbrný Bor č.p. 377 03.05.2012 21.05.2012
13/12 - Prodloužení územního řízení - Stříbrný bor s. r. o. 21.03.2012 08.04.2012
12/12 - územní řízení - Křesťanová Věra 15.03.2012 31.03.2012
75/11 - VV - Rozhodnutí o změně využití území 21.12.2011 06.01.2012
63/11 - Veř.vyhl.-Zahájení úz.řízení a pozv.k veřej.úst.jednání-změna využití 14.11.2011 30.11.2011
50/11 - VV-Předávání lesních hospodář.osnov vlatníkům lesů 15.09.2011 03.10.2011
49/11 - VV-Domovní čistírna odpadních vod čp. 14 13.09.2011 30.09.2011
46/11 - VV - Přemostění komunikace - sjezdovka Stříbrná-Bleiberg 01.09.2011 17.09.2011
37/11 - Veřejná vyhláška - Lyžařský a sportovně - rekreační areál Stříbrná - Bleiberg - Přemostění k 13.07.2011 28.07.2011
28/11 - Rozhodnutí o umístění stavby-sdružená kanal.přípojka-veřejná vyhláška 17.05.2011 02.06.2011
17/11-Zahájení územ.řízení-neveřejná kanalizace pro 4 RD 31.03.2011 16.04.2011
Veř.vyhl.-Rozhodnutí o prodl.platnosti staveb.povol.vodovod Bublava 02.03.2011 17.03.2011
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o umístění stavby-Stříbrný Bor s.r.o. 08.02.2011 24.02.2011
Veřejná vyhláška-Zahájení vodopráv.řízení, vodovod,výtlak Stříbrná-Bublava 25.01.2011 10.02.2011
Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení - Stříbrný bor 04.01.2011 20.01.2011