Složka - Katastrální úřad  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
64/13 - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 13.11.2013 16.12.2013
51/13 - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 06.09.2013 06.10.2013
44/12 - Veřejná vyhláška KÚ-provádění zeměměřičských prací 26.06.2012 30.09.2012
20/11 - Oznámení o zahájení měřických prací v k.ú.Stříbrná 13.04.2011 02.01.2012
10/11-Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí 22.03.2011 31.08.2011
10/11-Oznámení o obnově katastrálního operátu 22.03.2011 06.04.2011