Složka - VOLBY  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
87/18 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstrva obce 08.10.2018 24.10.2018
57/18 - Stanovení minimálního počtu členů OVK 24.07.2018 13.10.2018
62/18 - Informace o vyhrazených plochách pro vylepení volebních plakátů 24.07.2018 13.10.2018
61/18 - Oznámení o době a místě konání voleb 24.07.2018 13.10.2018
60/18 - První zasedání OVK 24.07.2018 13.10.2018
59/18 - Jmenování zapisovatele OVK 24.07.2018 13.10.2018
58/18 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 24.07.2018 13.10.2018
54/18 - Volby do ZO - informace o potřebném počtu podpisů 10.07.2018 05.08.2018
37/18 - Volby do ZO – oznámení stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Stříbrná 07.06.2018 06.10.2018
93/17 - Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů - Volba prezidenta ČR 13.12.2017 27.01.2018
92/17 - První zasedání OVK - Volba prezidenta ČR 13.12.2017 27.01.2018
81/17 - Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta ČR 20.11.2017 27.01.2018
78/17 - Stanovení minim.počtu členů OVK,inform.o počtu a sídle VK,jmenov.zapis.OVK 13.11.2017 27.01.2018
63/17 - První zasedání okrskové volební komise 25.09.2017 22.10.2017
62/17 - Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů 25.09.2017 22.10.2017
54/17 - Oznámení o době a místě konání - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10.08.2017 22.10.2017
53/17 - Jmenování zapisovatele OVK - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10.08.2017 22.10.2017
52/17 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10.08.2017 22.10.2017
51/17 - Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 10.08.2017 22.10.2017
60/16 - Výsledky voleb do Zastupitelstva Karlovarského kraje 08.10.2016 24.10.2016
53/16 - První zasedání OVK - Volby do zastupitelstev krajů 09.09.2016 08.10.2016
49/16 - Informace pro voliče 29.08.2016 08.10.2016
47/16 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do zastupitelstev krajů 08.08.2016 08.10.2016
46/16 - Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do zastupitelstev krajů 08.08.2016 08.10.2016
70/14 - Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Stříbrná 13.10.2014 29.10.2014
66/14 - Oznámení o době a místě konání voleb do ZO 17.09.2014 11.10.2014
65/14 - Informace o vyhrazených plochách pro vylepení volebních plakátů - Volby do ZO 17.09.2014 11.10.2014
64/14 - První zasedání OVK - Volby do ZO 17.09.2014 11.10.2014
51/14 - Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do ZO 01.08.2014 11.10.2014
53/14 - Jmenování zapisovatele OVK - Volby do ZO 30.07.2014 11.10.2014
52/14 - Informace o počtu a sídle VO - Volby do ZO 30.07.2014 11.10.2014
44/14 - Oznámení počtu členů ZO Stříbrná pro volební období 2014 - 2018 02.07.2014 18.07.2014
25/14 - Jmenování zapisovatele-Volby EP 10.04.2014 24.04.2014
17/14 - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 21.03.2014 24.05.2014
16/14 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 21.03.2014 24.05.2014
15/14 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 21.03.2014 24.05.2014
61/13 - Výsledky voleb do Parlamantu ČR 26.10.2013 11.11.2013
53/46 - Stanovení minimálního počtu členů OVK 23.09.2013 25.10.2013
54/13 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 23.09.2013 25.10.2013
55/13 - Jmenování zapisovatele OVK 23.09.2013 25.10.2013
56/13 - Oznámení o době a místě konání voleb 23.09.2013 25.10.2013
5/13 - V ýsledky hlasování II. kola prezidentských voleb 26.01.2013 11.02.2013
93/12 - První zasedání OVK pro volby prezidena ČR 19.12.2012 22.12.2012
92/12 - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta ČR 05.12.2012 25.01.2013
86/12 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 14.11.2012 25.01.2013
74/12 - VOLBY -Výdlesky hlasování v okrsku 2. kolo 20.10.2012 05.11.2012
71/12 - VOLBY - Výsledky hlasování do zastup.kraje a 1/3 senátu 15.10.2012 31.10.2012
69/12 - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva Karlovarské 24.09.2012 19.10.2012
61/12 - Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise 27.08.2012 11.10.2012
57/12 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 15.08.2012 11.10.2012
56/12 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 15.08.2012 11.10.2012
55/12 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 14.08.2012 11.10.2012