Složka - Obecně závazné vyhlášky  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
13/18 - Obecně závazná vyhláška obce Stříbrná č.1/2017 kterou se stanoví část společ.škol.obvodu MŠ 05.03.2018 21.03.2018
16/15 - Obecně záýazná vyhláčka obce Stříbrná č.1/2015 31.03.2015 16.04.2015
52/12 - Obecně závazná vyhláška obce Stříbrná č.1/2011 o místních poplatcích 01.08.2012 16.08.2012