Složka - archiv  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 2.pololetí 2019/2020 02.05.2020 01.08.2020
ŠVP ZV 20.09.2019 01.09.2020
ŠVP ZV 1.-7.ročník, 08.02.2019 31.08.2019
Žádost uvolnění z TV 22.10.2018 30.06.2019
Organizace školního roku 2018/2019 05.09.2018 30.06.2019
Řád ŠD 2018/2019 05.09.2018 30.06.2019
Žádost o uvolnění 1.stupeň 05.09.2018 30.06.2018
Žádost o uvolnění 2.stupeň 05.09.2018 30.06.2019
Žádost o přestup cizinec 05.09.2018 30.09.2019
Informovaný souhlas 05.09.2018 30.06.2019
Doporučený postup k řešení absence 10.09.2017 30.06.2018
Žádost přestup z jiné školy cizinec 10.09.2017 30.06.2018
Žádost přestup žáka z jiné školy 10.09.2017 30.06.2018
Oznámení o plnění ŠD v zahraničí 10.09.2017 30.06.2018
Oznámení o přestupu na jinou školu 10.09.2017 30.06.2018
Žádost uvolnění z TV 10.09.2017 30.06.2018
Žádost o uvolnění v průběhu vyučování 10.09.2017 30.06.2018
Žádost o uvolnění 2.stupeň 10.09.2017 30.06.2018
Žádost o uvolnění 1.stupeň 10.09.2017 30.06.2018
Klasifikační řád 10.09.2017 30.06.2018
Školní řád 10.09.2017 30.06.2018
Školní řád 04.11.2016 30.06.2016
Školní řád 04.11.2016 30.06.2017
Klasifikační řád 04.11.2016 30.06.2017
Minimální preventivní program 2016 - 17 04.11.2016 04.11.2016
Žádost o přijetí-přestup z jiné školy 02.09.2016 30.06.2017
Oznámení o přestupu na jinou školu 02.09.2016 30.06.2017
Žádost o uvolnění z TV 02.09.2016 30.06.2017
Žádost o uvolnění z vyučování 02.09.2016 30.06.2017
Žádost o přijetí - přestup z jiné školy 03.09.2015 31.08.2016