Složka - ostatní  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
opatření obec. povahy - přech. úprava provozu kruháč Častolovice 15.07.2019 30.07.2019
aktualizace č. 2 Zásad úz.rozvoje KHK 26.06.2019 11.07.2019
pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá 12.06.2019 18.06.2019
veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemností 05.06.2019 24.06.2019
závěrečný účet 2018 DSO Mikroregion Rychnovsko 04.06.2019 25.06.2019
pozvánka a závěrečný účet VSCS 2018 31.05.2019 18.06.2019
návrh závěrečného účtu DSO Dolní Bělá 2018 27.05.2019 18.06.2019
výsledky voleb do Evropského parlamentu 2018 27.05.2019 16.06.2019
veř.vyhláška-návrh aktualizace č. 3 ZÚR KHK 27.05.2019 11.06.2019
oznámení o době a místě konání voleb do EP 09.05.2019 25.05.2019
veř. vyhláška FÚ- k placení dani z nemovitostí za rok 2019 25.04.2019 31.05.2019
informace k placení daně z nemovitostí 2019 25.04.2019 31.05.2019
informace o počtu a sídle voleb.okrsku 09.04.2019 25.05.2019
veřejnoprávní smlouvy - činnost MěstP na území obce 01.04.2019 16.04.2019
povinně zveřejňované dokumenty - DSO Dolní Bělá 28.03.2019 20.06.2019
informace o počtu členů OVK volby do EP 22.03.2019 03.05.2019
pozvánka na schůzi VSCS 12.03.2019 21.03.2019
výroční zpráva o poskytování informací v r. 2018 11.02.2019 31.03.2019
povinně zveřejňované dokumenty - DSO Dolní Bělá 02.01.2019 27.03.2019
konec zákazu odběru povrch. vod 19.12.2018 03.01.2019
opatření obec. povahy - záplav.území řeky Bělá 10.12.2018 27.12.2018
návrh rozpočtu 2019+ rozpočtový výhled Mikroregion 03.12.2018 20.12.2018
aktualizace č. 2 Zásad úz.rozvoje KHK 26.11.2018 27.11.2018
návrh rozpočtu 2019+ pozvánka DSO DB 22.11.2018 11.12.2018
povinně zveřejňované dokumenty - DSO Dolní Bělá 22.11.2018 02.01.2019
rozpočet 2019, rozp. výhled a pozvánka VSCS 21.11.2018 11.12.2018
veř.vyhláška- záplavové území řeky Bělá 16.10.2018 31.10.2018
zápis o výsledku voleb do ZO 2018 08.10.2018 31.10.2018
oznámení o době a místě konání voleb do ZO 02.10.2018 06.10.2018
veř.výhláška-aktualizace č. 1 Zásad úz.rozvoje KHK a úplné znění 17.09.2018 02.10.2018
pozvánka na schůzi VSCS 10.09.2018 20.09.2018
ukončení období mimoř.klimatic.podmínek 05.09.2018 20.09.2018
informace o počtu a sídle voleb.okrsku 20.08.2018 06.10.2018
opatření obec.povahy - zákaz odběru povrch.vod 06.08.2018 30.09.2018
nařízení KHK k mimoř. klimatickým podmínkám 25.07.2018 20.09.2018
opatření obec. povahy - přech. úprava provozu přejezd 27.06.2018 16.07.2018
oznámení DSO Dolní Bělá-povin.zveřej.dokumenty 22.06.2018 22.11.2018
opatření obec. povahy - záplav.území řeky Bělá 19.06.2018 09.07.2018
pozvánka na schůzi VSCS 18.06.2018 26.06.2018
závěrečný účet 2017 DSO Mikroregion Rychnovsko 12.06.2018 29.06.2018
opatření obec.povahy-stanovení dopr.značení chodník ZŠ 05.06.2018 11.08.2018
pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá 04.06.2018 12.06.2018
závěrečný účet 2017 DSO Dolní Bělá Lično 28.05.2018 12.06.2018
Sdělení ke GDPR 25.05.2018 31.12.2018
veř. vyhláška KÚ - úprava provozu KnO 09.05.2018 20.05.2018
veř. vyhláška KÚ - úprava provozu Častol 09.05.2018 02.09.2018
závěrečný účet obce 2017 03.05.2018 13.06.2018
účetní závěrka obce 2017 03.05.2018 13.06.2018
účetní závěrka ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno 2017 03.05.2018 13.06.2018
povinně zveřejňované dokumenty-DSO Rychnovsko 02.05.2018 30.06.2019
veř. vyhláška FÚ- k placení dani z nemovitostí za rok 2018 02.05.2018 31.05.2018
pozvánka a závěrečný účet VSCS 2018 04.04.2018 19.04.2018
seznam pozemků s neidentif. vlastníky 20.03.2018 20.06.2018
výroční zpráva o poskytování informací v r. 2017 21.02.2018 21.03.2018
veř.vyhláška Zpráva o uplatňování Zásad úz.rozvoje 16.02.2018 02.03.2018
záměr obce č. 1/2018 09.02.2018 26.02.2018
veřejnoprávní smlouva - přestupky 09.02.2018 26.02.2018
výsledky volby prezidenta - 2.kolo 29.01.2018 13.02.2018
oznámení o době a místě konání voleb prezident 21.12.2017 27.01.2018
oznámení o zasedání OVK volby prezident 2018 08.12.2017 20.12.2017
rozpočet 2018 a střednědob.rozp. výhled DSO Rychnovsko 27.11.2017 15.12.2017
pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá 27.11.2017 05.12.2017
pravidla rozpočtového provizoria obce r. 2018 22.11.2017 13.12.2017
střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ 22.11.2017 13.12.2017
rozp.opatření+návrh rozpočtu 2018 VSCS 21.11.2017 07.12.2017
plnění rozpočtu 10/2017+návrh rozpočtu DSO DB 2018 16.11.2017 05.12.2017
opatření obec. povahy- nařízení zpracování nahodilých těžeb 08.11.2017 31.12.2017
aktualizace č. 2 Zásad úz.rozvoje KH1 02.11.2017 20.11.2017
aktualizace č. 2 Zásad úz.rozvoje KHK 17.10.2017 01.11.2017
oznámení o době a místě konání voleb 05.10.2017 21.10.2017
veř.vyhláška - přechodná úprava provozu II. 04.10.2017 19.10.2017
Veř.vyhláška- přechodná úprava provozu 02.10.2017 17.10.2017
seznam pozemků s neidentif. vlastníky 20.09.2017 31.12.2017
veř. vyhláška - zákaz jiné než nahodilé těžby v lesích 15.09.2017 08.11.2017
pozvánka na schůzi VSCS 12.09.2017 21.09.2017
informace o počtu a sídle voleb.okrsku 05.09.2017 21.09.2017
veř. vyhláška- oznámení o vydání změny č. 1 ÚPO 18.08.2017 04.09.2017
uzavření přejezd 28.06.2017 13.07.2017
uzavření přejezd 28.06.2017 13.07.2017
dopravní omezení Rychnov n. Kn. 28.06.2017 31.08.2017
stanovení přechodné úpravy provozu 26.06.2017 11.07.2017
návrh železničního JŘ 2017/2018 14.06.2017 16.07.2017
pozvánka na schůzi VSCS 12.06.2017 22.06.2017
závěrečný účet 2016 DSO Mikroregion Rychnovsko 07.06.2017 27.06.2017
pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá 26.05.2017 01.06.2017
závěrečný účet 2016 DSO Dolní Bělá Lično 17.05.2017 01.06.2017
veř. vyhláška KÚ - úprava provozu I/11 09.05.2017 24.05.2017
veř. vyhláška MěstÚ - úprava provozu I/11 09.05.2017 24.05.2017
záměr obce č 1/2017 02.05.2017 17.05.2017
veř. vyhláška FÚ- k placení dani z nemovitostí za rok 2017 24.04.2017 29.05.2017
oznámení DSO Rychnovsko v souladu se zákonem 250/2000Sb. 10.04.2017 25.04.2017
zahájení řízení a veřejné projednání změny č. 1 UPO 10.04.2017 29.05.2017
závěrečný účet obce 2016 07.04.2017 26.04.2017
účetní závěrka obce 2016 07.04.2017 26.04.2017
účetní závěrka ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno 2016 07.04.2017 26.04.2017
oznámení DSO Dolní Bělá 22.03.2017 06.04.2017
ukončení opatření proti ptačí chřipce 14.03.2017 29.03.2017
změna nařízení kraj.veterin.správy - ptačí chřipka 08.03.2017 14.03.2017
závěrečný účet VSCS 2016+pozvánka 08.03.2017 08.03.2017
vyhodnocení vlivu na živ.prostředí -změna ÚPO Synkov-Slemeno 22.02.2017 31.03.2017
Veř.vyhláška-rohodnutí o povolení změny stavby 10.02.2017 27.02.2017
Nařízení stát.veterinární správy-ptačí chřipka 10.02.2017 11.03.2017
výběrové řízení a následná dražba ÚZSVM na prodej nemovitosti 06.02.2017 26.04.2017
pozvánka na veřejnou schůzi ZO 31.01.2017 08.02.2017
návrh rozpočtu obce Synkov-Slemeno 2017 23.01.2017 08.02.2017
oznámení zahájení řízení-povolení změny stavby 12.01.2017 27.01.2017
veř.vyhláška-rozhodnutí KÚ KHK "I/14 RnK-obchvat " 21.12.2016 05.01.2017
návrh rozpočtu VSCS Solnice 2017 30.11.2016 15.12.2016
rozpočet DSO Mikroregion Rychnovsko 2017 28.11.2016 16.12.2016
rozpočet DSO Dolní Bělá 2017+pozvánka 28.11.2016 13.12.2016
pozvánka na veřejnou schůzi ZO 28.11.2016 07.12.2016
I/14 RnK-obchvat zjišť. řízení 25.11.2016 12.12.2016
návrh změny č. 1 ÚP Synkov-Slemeno 23.11.2016 09.01.2017
oznámení návrhu aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje 14.11.2016 29.11.2016
upozornění vlastníkům-okleštění stromoví 14.11.2016 31.01.2017
stanovení přechodné úpravy provozu 07.11.2016 22.11.2016
volba přísedících - Okr.soud v Rychnově n. Kn. 26.10.2016 30.11.2016
oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM 17.10.2016 12.12.2016
výsledky voleb ZK 2016 11.10.2016 31.10.2016
oznámení o místě a době konání voleb do krajských zastupitelstev 23.09.2016 08.10.2016
pozvánka na zasedání VS Císařská studánka 21.09.2016 27.09.2016
Zpráva o uplatňování Zásad úz.rozvoje KHK 19.09.2016 04.10.2016
dodatečné info č. 1 k zakázace 09.09.2016 14.09.2016
vyhlášení konkursního řízení - ředitel/ka ZŚ a MŠ Synkov-Slemeno 30.08.2016 30.09.2016
výzva k podání cenové nabídky - prodloužení kanalizace Slemeno 30.08.2016 14.09.2016
záměr Královéhradeckého kraje prodat pozemek v k.ú. Synkov 24.08.2016 23.09.2016
informace o počtu a sídle volebních okrsků 23.08.2016 07.09.2016
Oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM III. 02.08.2016 15.09.2016
Oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM I. 13.07.2016 14.09.2016
Oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM II. 13.07.2016 13.09.2016
stanovení přechodné úpravy provozu 12.07.2016 27.07.2016
pozvánka schůze DSO Dolní Bělá 07.06.2016 16.06.2016
závěrečný účet Mikroregion Rychnovsko 2015 07.06.2016 28.06.2016
závěrečný účet DSO Dolní Bělá Lično 2015 01.06.2016 16.06.2016
veřejná vyhláška exekutorského úřadu 31.05.2016 21.07.2016
pozvánka na zasedání VS Císařská studánka+závěr.účet 2015 30.05.2016 16.06.2016
opatření obec.povahy-Program zlepšování kvality ovzduší Severovýchod 27.05.2016 13.06.2016
veřejná akce majetku ÚZSVM 27.05.2016 15.06.2016
Dodatečná informace č. 1 k zakázce "Rekonstrukce komunikace U mlýna II. etapa " 26.05.2016 06.06.2016
Oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM 23.05.2016 08.06.2016
výzva k podání cenové nabídky - Rekonstrukce komunikace U mlýna II.etapa 15.05.2016 06.06.2016
nový konkurs ředitel/ka ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno 29.04.2016 31.05.2016
veř.vyhláška-zpřístupnění hromadného seznamu daň z nemovitosti 2016 26.04.2016 31.05.2016
účetní závěrka Obec Synkov-Slemeno 2015 12.04.2016 11.05.2016
účetní závěrka ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno 12.04.2016 11.05.2016
závěrečný účet Obce Synkov-Slemeno 2015 12.04.2016 11.05.2016
zápis z jednání VSCS 07.04.2016 07.04.2016
pozvánka na zasedání VS Císařská studánka 17.03.2016 22.03.2016
záměr Obce Hřibiny-Ledská - prodej nemovitosti 17.03.2016 20.04.2016
vyhlášení konkursního řízení - ředitel/ka ZŚ a MŠ Synkov-Slemeno 04.03.2016 04.04.2016
výroční zpráva Obce Synkov-Slemeno 15.02.2016 15.04.2016
Oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM 08.02.2016 15.02.2016
návrh rozpočtu 2016 Obec Synkov-Slemeno 26.01.2016 24.02.2016
Oznámení o vydání opatření obec.povahy - Národní plány povodí 14.01.2016 29.01.2016
opatření obec.povahy-stanovení ochr.pásma II.stupně vodních zdrojů... 22.12.2015 06.01.2016
veř. vyhláška- stanovení dopravního značení rozhodnutí 21.12.2015 05.01.2016
pozvánka a rozpočet Vodovodní sdružení Císařská studánka 25.11.2015 15.11.2015
pozvánka a rozpočet Vodovodní sdružení Císařská studánka 25.11.2015 15.11.2015
pozvánka a rozpočet Mikroregion Rychnovsko 25.11.2015 15.12.2015
veř. vyhláška - Aktualizace č. 1 zásad úz.rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů 23.11.2015 08.12.2015
veř. vyhláška-opatření obec.povahy-umístění dopr. značení 18.11.2015 03.12.2015
veř. vyhláška - stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů 18.11.2015 04.12.2015
návrh rozpočtu DSO Dolní Bělá 2016+pozvánka 18.11.2015 03.12.2015
veř. vyhláška- rozhodnutí o odvolání zákazu odběru z pozemních vod a toků 13.11.2015 30.11.2015
pozvánka na 7. veřejné zasedání ZO 22.10.2015 04.11.2015
veř. vyhláška- rozhodnutí prodloužení platnosti povolení 25.08.2015 10.09.2015
rozhodnutí-prosloužení platnosti povolení 20.08.2015 07.09.2015
rozhodnutí o vyhlášení počátku mimoř. klimatických podmínek 10.08.2015 10.09.2015
veř. vyhláška- zákaz odběru vody z vodního toku Kněžná 24.07.2015 31.08.2015
opatření obec.povahy- Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod 21.07.2015 21.08.2015
veř. vyhláška - prodloužení platnosti st. povolení-řešení odtok.poměrů 20.07.2015 05.08.2015
zápis z jednání sdružení Císařská studánka 15.07.2015 31.07.2015
Oznámení o zahájení řízení -prodloužení lhůty st. povolení 15.07.2015 31.07.2015
návrh JŘ ČD 2015/2016 10.07.2015 27.07.2015
závěrečný účet DSO Mikroregion Rychnovsko 2014 08.06.2015 25.06.2015
rozhodnutí KPÚ Častolovice 01.06.2015 15.06.2015
pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá 27.05.2015 02.06.2015
závěrečný účet 2015 DSO Dolní Bělá 15.05.2015 02.06.2015
zápis z 60. schůze VSCS 15.05.2015 02.06.2015
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlast. práv KPÚ Tutleky 11.05.2015 26.05.2015
veřejná vyhláška - hr. předpisný seznam a info- platba daně z nemovitosti 2015 29.04.2015 01.06.2015
záměr Královéhradeckého kraje č. 17/2015 13.04.2015 13.05.2015
oznámení o návrhu opatření obec.povahy a výzva k uplatnění připomínek-Národní plán povodí Labe 01.04.2015 22.06.2015
pozvánka a závěr. účet 2014 Císařská studánka 24.03.2015 09.04.2015
schválení návrhu KPÚ Častolovice 20.03.2015 09.04.2015
Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Sy-Sle 20.03.2015 20.04.2015
závěrečný účet obce Synkov-Slemeno 2014 20.03.2015 11.04.2015
účetní závěrka obce Synkov-Slemeno 2014 20.03.2015 11.04.2015
účetní závěrka ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno 2014 20.03.2015 11.04.2015
dražební vyhláška Pěčín 11.03.2015 09.04.2015
záměr obce č. 01/2015 20.02.2015 09.03.2015
dražební vyhláška 19.02.2015 24.03.2015
výroční zpráva obce za rok 2014 11.02.2015 11.03.2015
rozpočtový výhled obce 2015-2017 04.02.2015 19.02.2015
informace o zahájení zjišť. řízení "Program rozvoje KHK.... " 04.02.2015 19.02.2015
oznámení kocepce " Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe " 04.02.2015 28.02.2015
návrh rozpočtu obce na r. 2015 29.01.2015 18.02.2015
Oznámení koncepce "Národní plán povodí Labe " 07.01.2015 07.02.2015
Zahájení zjišť.řízení - Program rozvoje cest.ruchu KHK 2014-2020 29.12.2014 29.01.2015
Oznámení vystavení návrhu a pozvánka k závěr.jednání _ KPÚ Častolovice 29.12.2014 31.01.2015
zápis z jednání VSCS 29.12.2014 15.01.2015
rozhodnutí o schválení KPÚ Tutleky v k.ú. Tutleky a části k.ú. Slemeno u RK 03.12.2014 18.12.2014
rozpočet Mikroregion Rychnovsko 2015 26.11.2014 16.12.2014
oznámení o uložení písemností - M.Janko 24.11.2014 09.12.2014
pozvánka na zasedání DSO Dolní Bělá 24.11.2014 11.12.2014
pozvánka na jednání VSCS 21.11.2014 09.12.2014
zámer KHK kraje č. 91/2014 30.10.2014 30.11.2014
záměr KHK kraje č. 92/2014 30.10.2014 30.11.2014
výsledky voleb Senát 2014 - II.kolo 24.10.2014 07.11.2014
oficiální výsledky voleby do ZO Synkov-Slemeno 21.10.2014 10.11.2014
předběžné výsledky voleb ZO 2014 11.10.2014 30.10.2014
výsledky Senát 1- - 1. kolo 11.10.2014 18.10.2014
oznámení o době a konání voleb 23.09.2014 18.10.2014
pozvánka na jednání VSCS 22.09.2014 25.09.2014
oznámení o vystavení návrhu KPÚ k.ú.Tutleky a části k.ú. Slemeno 10.09.2014 25.09.2014
registrovaná hnutí pro volby do zastupitelstva obce Synkov-Slemeno 05.09.2014 30.09.2014
veř.vyhláška- st. povolení Zvýšení kapacity trati 2. část 25.08.2014 09.09.2014
informace č. 6/2014 k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu 08.08.2014 11.10.2014
oznámení pro volby do zastupitelstva obce č. 5/14 23.07.2014 05.08.2014
oznámení pokračování st.řízení-Drážní úřad 14.07.2014 29.07.2014
informace k podávání kanditatur do voleb do ZO 07.07.2014 05.08.2014
záměr obce č. 1/2014 20.06.2014 07.07.2014
záměr č. 2/2014 20.06.2014 07.07.2014
záměr č. 3/2014 20.06.2014 07.07.2014
záměr č. 4/2014 20.06.2014 07.07.2014
záměr č. 5/2014 20.06.2014 07.07.2014
záměr č. 6/2014 20.06.2014 07.07.2014
pozvánka na schůzi VSCS 17.06.2014 26.06.2014
výsledky voleb do EP 2014 v Sy-Sle 27.05.2014 27.06.2014
zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ 2013+ návrh účetní závěrky 2013 27.05.2014 11.06.2014
závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rychnovsko 2013 26.05.2014 12.06.2014
závěrečný účet obce Synkov-Slemeno 2013 26.05.2014 11.06.2014
návrh účetní závěrky obce Synkov-Slemeno 2013 26.05.2014 11.06.2014
pozvánka na zasedání DSO Dolní Bělá 23.05.2014 03.06.2014
závěrečný účet 2013 DSO Dolní Bělá 13.05.2014 27.05.2014
informace č. 3 o době a místě konání voleb EP 07.05.2014 24.05.2014
vyhlášení výběr.řízení ÜZSVM-nemovitost 25.04.2014 16.05.2014
vyhlášení výběr. řízení ÚZSVM - nemovitost 1. kolo 25.04.2014 16.05.2014
veř.vyhláška FÚ k placení dani z nemovitostí 25.04.2014 02.06.2014
dokument se závěry z projednávání výsledků kontroly MVČR 24.04.2014 09.05.2014
informace o sídle a počtu volebních okrsků 18.04.2014 24.05.2014
informace k volbách do EP-počet členů OVK 28.03.2014 24.05.2014
nařízení -zrušení mimoř. opatření - varroáza u včel 28.03.2014 12.04.2014
pozvánka na schůzi VSCS Solnice 21.03.2014 03.04.2014
zveřejnění stanoviska k "Strategie rozvoje KHK 2014-2020 " 26.02.2014 13.03.2014
veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka ve věci zrušení údaje o místě trv.pobytu 24.01.2014 10.02.2014
návrh rozpočtu obce 2014 21.01.2014 12.02.2014
rozpočtový výhled obce 2014-2016 21.01.2014 12.02.2014
vyhlášení platnosti obnoveného katastr. operátu Synkov 27.12.2013 26.01.2014
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 19.12.2013 18.01.2014
pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá+ návrh rozpočtu 2014 03.12.2013 19.12.2013
pozvánka na jednání VSCS 02.12.2013 17.12.2013
zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období 27.11.2013 12.12.2013
pozvánka na schůzi Mikroregionu Rychnovsko 14.11.2013 05.12.2013
oznámení vyhlášení výběrového řízení ÚZSVM 11.11.2013 25.11.2013
oznámení o dokončení obnovy katastr.operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú, Slemeno u 22.10.2013 29.11.2013
pozvánka na veřejné zasedání 16.10.2013 23.10.2013
dražební vyhláška I. 15.10.2013 26.11.2013
oznámení o době a místě konání voleb 10.10.2013 26.10.2013
pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá 01.10.2013 08.10.2013
oznámení o stanovení počtu členů okrsk. volební komise 26.09.2013 10.10.2013
oznámení o počtu a sídle voleb. okrsků 26.09.2013 26.10.2013
oznámení o vyložení soupisu nároků KPÚ Tutleky 25.09.2013 10.10.2013
oznámení o vyhlášení výběr.řízení ÚZSVM-prodej nemovitostí 11.09.2013 07.10.2013
oznámení o vyložení soupisu nároků - KPÚ Častolovice 14.08.2013 29.08.2013
návrh koncepce "Strategie rozvoje KHK 2014-2020 " 18.07.2013 17.08.2013
oznámení o vyhlášení výběr. řízení ÚZSVM 04.07.2013 22.07.2013
veř. vyhláška-st. povolení polní cesta a odvodnění 02.07.2013 17.07.2013
veř. vyhláška- odtokové poměry 28.06.2013 13.07.2013
dražební vyhláška-nemovitosti v k.ú.Synkov 27.06.2013 25.07.2013
závěrečný účet 2012 Mikroregion Rychnovsko 06.06.2013 06.06.2013
mimořádná opatření k šíření varroázy včel 04.06.2013 31.10.2013
závěrečný účet obce Synkov-Slemeno 2012 20.05.2013 04.06.2013
účetní závěrka + rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 2012 20.05.2013 04.06.2013
pozvánka na schůzi DSO Dolní Bělá 15.05.2013 23.05.2013
veř. vyhláška-zahájení řízení řeš.odtok.poměrů KPÚ 14.05.2013 29.05.2013
veř.vyhláška-zahájení st. řízení společ.zařízení PÚ 13.05.2013 28.05.2013
závěrečný účet 2012 DSO Dolní Bělá 07.05.2013 22.05.2013
veř.vyhláška-zpřístupnění hr.seznamu na daň z nemovitosti 2013 22.04.2013 27.05.2013
zápis z jednání VSCS 19.04.2013 10.05.2013
pozvání k jednáni KPU Častolovice 17.04.2013 29.04.2013
nárh změny JŘ od 9.6.2013 02.04.2013 30.04.2013
Usnesení KHK ve věci odstaranění překážky na komunikaci č. 3121 v k.ú. Synkov 29.03.2013 15.04.2013
pozvánka na veřejné zasedání ZO 27.03.2013 03.04.2013
pozvánka na zasedání VSCS 26.03.2013 02.04.2013
Źahajovací jednání KPÚ Tutleky 13.03.2013 28.03.2013
zjišťování průběhu hranic v intravilánu k.ú. Synkov 01.03.2013 18.03.2013
oznámení obce č 01/2013 25.02.2013 12.03.2013
veř. vyhláška - usnesení o zastavní řízení 20.02.2013 07.03.2013
návrh změn JŘ OREDO od 3.3.2013 07.02.2013 15.03.2013
výsledky volby prezidenta republiky II. kolo 28.01.2013 28.02.2013
výsledky volby prezidenta ČR - I. kolo 16.01.2013 31.01.2013
návrh rozpočtu obce 2013 16.01.2013 04.02.2013
rozpočtový výhled obce 2013-2015 16.01.2013 04.02.2013
stavební povolení Drážní úřad vyhláškou 14.01.2013 30.01.2013
oznámení o době a místě konání voleb - prezident ČR 02.01.2013 26.01.2013
záměr obce pronajmout pozemek 21.12.2012 05.01.2013
veřejná vyhláška-zahájení st.řízení dráhy 05.12.2012 21.12.2012
pozvánka na schůzi VSCS + návrh rozpočtu 2013 03.12.2012 18.12.2012
oznámení o minim.počtu členů OVK 28.11.2012 12.12.2012
oznámení o počtu a sídle voleb.okrsků 28.11.2012 26.01.2013
pozvánka + návrh rozpočtu DSO DB 2013 27.11.2012 13.12.2012
výběrové řízení ÚZSVM 14.11.2012 10.12.2012
nárh rozpočtu Mikroregion Rychnovsko 2013 13.11.2012 28.11.2012
exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 29.10.2012 14.11.2012
záměr pronajmout kůlnu na pozemku č. 27/1 24.10.2012 09.11.2012
upozornění k ostranění a okleštění stromoví - ČEZ 17.10.2012 17.11.2012
výsledky Volby do zastupitelstev krajů 2012 17.10.2012 17.11.2012
doba a místo konání voleb do krajských zastupitelstev 04.10.2012 13.10.2012
zahájení zjišť. řízení " Zvýšení kapacity trati....2.část " 01.10.2012 15.10.2012
veř. vyhláška Katastrální úřad RK 22.08.2012 22.09.2012
10. výzva LEADER 16.08.2012 11.09.2012
KPU Tutleky, vstupy na pozemky-veř. vyhláška 03.08.2012 20.08.2012
návrh JŘ ČD 2012/2013 09.07.2012 18.07.2012
veř. vyhláška - KPÚ Tutleky 25.06.2012 11.07.2012
pozvánka na jednání VSCS 15.06.2012 26.06.2012
závěrečný účet Mikroregion Rychnovsko 2011 11.06.2012 28.06.2012
veř.vyhláška-úz.rozhodnutí a st.řízení Roleček 11.06.2012 27.06.2012
závěrečný účet obce za rok 2011 22.05.2012 08.06.2012
závěrečný účet DSO Dolní Bělá 2011 07.05.2012 23.05.2012
veř.vyhláška - zahájení spojen.úz. a st. řízení 24.04.2012 10.05.2012
zápis VSCS 16.04.2012 16.05.2012
projekt Sdružení SPLAV o.s. 16.04.2012 31.07.2012
vyhlášení konkurzu ředitel/ka 16.04.2012 14.05.2012
vyhláška FÚ - zpřístupnění hr.předpis.seznamu daň z nemovitosti 2012 05.04.2012 31.05.2012
závěrečný účet VSCS 2011 19.03.2012 19.03.2012
pozvánka na 48. zasedání VSCS 19.03.2012 19.03.2012
nařízení st.veterin.správy-opatření k výskytu varroázy včel 08.03.2012 15.04.2012
veř. vyhláška- přerušení úz. řízení 24.01.2012 09.02.2012
návrh rozpočtu obce r. 2012 09.01.2012 01.02.2012
zápis ze zasedání VSCS+ rozpočet 2012 04.01.2012 19.01.2012
inforamce FÚ Rychnov n. Kn. 04.01.2012 29.02.2012
veřejná vyhláška -rozhodnutí Jadran 22.12.2011 09.01.2011
9. výzva MAS SPLAV 13.12.2011 18.01.2012
pozvánka+rozp.opatření+rozpočet 2012 VSCS 30.11.2011 20.12.2011
nárh rozpočtu Mikroregion Rychnovsko 2012 30.11.2011 20.12.2011
návrh rozpočtu+rozp. výhled DSO DB 2012 25.11.2011 13.12.2011
veř. vyhláška-zahájení řízení (prodl.termínu dokončení stavby Rybník Jadran 23.11.2011 08.12.2011
odložení dražba 21.11.2011 23.11.2011
veřejná vyhláška - zásady úz.rozvoje KHK 13.09.2011 29.09.2011
výzva Pozemkového úřadu 31.08.2011 05.09.2011
záměr obce č. 3/2011 prodat obec. pozemky 31.08.2011 16.09.2011
8. výzva LEADER 12.08.2011 15.09.2011
dražební vyhláška 27.07.2011 02.09.2011
veř. vyhláška- rozhodnutí úz.souhlas+st.povolení 26.07.2011 11.08.2011
veř.vyhláška - změna ÚPM RK č. 13 07.07.2011 22.08.2011
veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení změna č.12 ÚPM RK 22.06.2011 21.07.2011
záměr č. 2/11 prodat část obecního pozemku 20.06.2011 06.07.2011
závěrečný účet Mikroregion Rychnovsko 2010 13.06.2011 29.06.2011
veř.vyhláška-zahájení úz. a st. řízení 10.06.2011 27.06.2011
veřejná vyhláška - oznámení veř.projednání změny č. 12 ÚPM RK 03.06.2011 20.06.2011
vyhlášení výběr. řízení ÚZSVM - 4.kolo 31.05.2011 27.06.2011
oznámení ČSÚ 18.05.2011 30.05.2011
veřejná vyhláška - oznámení ke KPÚ Častolovice 18.05.2011 03.06.2011
pozvánka na zasedání DSO DB 16.05.2011 24.05.2011
oznámení o zahájení řízení - změna č. 11 ÚPM Rychnov nad Kněžnou 12.05.2011 27.06.2011
závěrečný účet VSCS 2010 + pozvánka 10.05.2011 26.05.2011
závěrečný účet obce 2010 10.05.2011 26.05.2011
závěrečný účet 2010 DSO DB 06.05.2011 24.05.2011
veřejná vyhláška-oznámení projednání zadání ÚPM Rychnov nad Kněžnou 29.04.2011 30.05.2011
veřejná vyhláška-oznámení o zpřístupnění hr.předpis.seznamu k dani z nemovitosti 2011 28.04.2011 30.05.2011
informace ke sčítání lidu II. 23.03.2011 23.03.2011
veř. vyhláška - územní rozhodnutí Berimex 14.03.2011 29.03.2011
informace ke sčítání lidu 2011 09.03.2011 31.03.2011
zrušení pracoviště Pozemkového fondu ČR Rychnov nad Kněžnou 28.02.2011 01.04.2011
3.kolo výběr. řízení ÚZSVM na nájemce budovy 28.01.2011 25.02.2011
veř. vyhláška - oznámení úz.řízení a pozvání k úst.jednání Berimex 26.01.2011 11.02.2011
návrh rozpočtu obce r. 2011 24.01.2011 09.02.2011
veř.vyhláška-územní rozhodnutí 21.01.2011 07.02.2011
veř. vyhláška - územní rozhodnutí 21.01.2011 07.02.2011
pozvánka na zasedání VSCS 17.01.2011 25.01.2011
veřejná vyhláška - oznámení veřej.projednávání ÚPO 13.01.2011 03.03.2011
7. výzva LEADER 20.12.2010 25.01.2011
info k transformaci Zemědělské vodohospodářské správy 20.12.2010 15.01.2011
informace Finančního úřadu Rychnov n.Kn. 10.12.2010 30.12.2010
pravidla rozpočtového provizoria 2011 08.12.2010 15.12.2010
oznámení zahájení úz.řízení a pozvání k úst.jednání 03.12.2010 20.12.2010
oznámení zahájení úz.řízení a pozvání k úst.jednání 03.12.2010 20.12.2010
oznámení o veř.projednání návrhu Zásad úz.rozvoje KHK 30.11.2010 15.12.2010
pozvánka na zasedání DSO DB 30.11.2010 15.12.2010
pozvánka na zasedání VSCS 26.11.2010 09.12.2010
návrh rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko 2011 26.11.2010 17.12.2010
záměr obce č. 9/2010 pronajmout pozemky 23.11.2010 08.12.2010
oznámení obce č. 10/2010 o pronajmutí nebyt.prostory 23.11.2010 08.12.2010
oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM RK 2. kolo 27.10.2010 22.11.2010
předběžné výsledky voleb do ZO 16.10.2010 30.10.2010
výzva k okleštění stromoví a jiných porostů 13.10.2010 15.11.2010
pozvánka na zasedání DSODB 07.10.2010 12.10.2010
informace o době a místě konání voleb 04.10.2010 16.10.2010
pozvánka na zasedání VSCS 30.09.2010 05.10.2010
výluka ČD 6. a 7.9.2010 02.09.2010 07.09.2010
výluka ČD 6. a 7.9.2010 02.09.2010 07.09.2010
informace o počtu a sídle volebního okrsku 31.08.2010 16.10.2010
informace o počtu členů OVK 24.08.2010 15.09.2010
vystavení návrhu ÚP Synkov-Slemeno a jeho připomínkování 13.08.2010 14.10.2010
oznámení o výběrovém řízení ÚZSVM RK 1. kolo 12.08.2010 27.08.2010
informace o počtu členů ZO Synkov-Slemeno pro volby 16.07.2010 11.08.2010
záměr obce č. 8/2010 pronajmout pozemky 16.07.2010 01.08.2010
pozvánka na zasedání VSCS 14.07.2010 22.07.2010
odstávka vodovod 8.7.2010 02.07.2010 09.07.2010
veř. vyhláška-úz. rozhodnutí (dálk. vedení VN) 02.07.2010 19.07.2010
BUS JŘ 1.7.-31.8.2010 28.06.2010 31.08.2010
záměr obce č. 7/2010 pronajmout pohostinství 21.06.2010 07.07.2010
závěrečný účet 2009 VSCS Solnice 09.06.2010 09.06.2010
pozvánka na zasedání DSODB 09.06.2010 16.06.2010
záměr obce č. 5/2010 prodat pozemek 08.06.2010 23.06.2010
záměr obce č. 6/2010 prodat pozemek 08.06.2010 23.06.2010
výsledky voleb PSPČR - okrsek Synkov-Slemeno 04.06.2010 30.06.2010
závěrečný účet 2009 Mikroregion Rychnovsko 04.06.2010 21.06.2010
závěrečný účet 2009 DSO Dolní Bělá 31.05.2010 15.06.2010
rozhodnutí - KPÚ Synkov 24.05.2010 09.06.2010
oznámení o místě a době konání voleb PSPČR 18.05.2010 29.05.2010
informace o umístění podzem.vedení telek.sítě 18.05.2010 31.05.2010
závěrečný účet obce Synkov-Slemeno 2009 18.05.2010 02.06.2010
veř. vyhláška - zahájení úz. řízení - vedení VT RK-Týn 13.05.2010 31.05.2010
5. výzva LEADER 11.05.2010 02.06.2010
vyhláška FÚ k dani z nemovitosti 2010 30.04.2010 31.05.2010
záměr obce č. 2/2010 prodat pozemek 21.04.2010 07.05.2010
informace o počtu a sídle volebního okrsku 19.04.2010 29.05.2010
záměr obce č. 4/2010 pronajmout pozemky 19.04.2010 05.05.2010
záměr obce č. 3/2010 prodat pozemek 19.04.2010 05.05.2010
záměr obce č. 2/2010 prodat pozemek 19.04.2010 19.04.2010
náhradní JŘ BUS 12.4.-31.10.2010 06.04.2010 31.10.2010
stanovení minimálního počtu členů OVK 30.03.2010 07.05.2010
pozvánka na zasedání VSCS 13.4.2010 30.03.2010 13.04.2010
stanovení minimálního počtu členů OVK 29.03.2010 29.03.2010
závěr zjišť.řízení "vrt RK-3" 03.03.2010 19.03.2010
region. inovační strategie KHK 02.03.2010 18.03.2010
záměr obce Synkov-Slemeno č. 1/2010 11.02.2010 01.03.2010
vrt RK 3 - Rychnov n. Kn. - zahájení zjišť.řízení 05.02.2010 21.02.2010
pozvánka na veřejné zasedání 10.2.2010 05.02.2010 11.02.2010
kolaudační rozhodnutí - vodovod 02.02.2010 17.02.2010
oznámení o zahájení obnovy katastr.operátu Synkov-Slemeno 02.02.2010 05.03.2010
rozpočtový výhled 2010 -2012 25.01.2010 10.02.2010
veřej.vyhláška - rozhodnutí kolaudace vodovod 16.12.2009 04.01.2010
region. inovační koncepce KHK 16.12.2009 16.01.2010
rozhodnutí - KPÚ Slemeno 04.12.2009 21.12.2009
veř.vyhláškak- územní rozhodnutí Vašátko 03.12.2009 21.12.2009
veř.vyhláška - zahájení kolaud.řízení - vod.přípojky 02.12.2009 19.12.2009
návrh rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko 2010 01.12.2009 17.12.2009
4. výzva LEADER 01.12.2009 20.01.2010
zasedání Vodovodního svazu Císařská studánka 30.11.2009 17.12.2009
rozpočtová opatření DSO Dolní Bělá 30.11.2009 15.12.2009
koncepce protipovod.ochrany KHK-zjišť. řízení 24.11.2009 24.12.2009
územní energet.kocepce KHK 24.11.2009 24.12.2009
návrh rozpočtu obce r. 2010 23.11.2009 09.12.2009
veř.vyhláška - zahájení řízení a pozvánka Vašátko 27.10.2009 12.11.2009
veřejná vyhláška - kolaudace vodovod (úplný provoz) 20.10.2009 19.11.2009
okleštění stromoví v okolí vedení NN 09.10.2009 16.11.2009
redukce drážní spojů 2009/2010 09.10.2009 30.11.2009
očkování lišek proti vzteklině 05.10.2009 05.11.2009
stanovení minimálního počtu členů OVK 01.09.2009 25.09.2009
rozhodnutí-prodloužení lhůty k dokončení-rekonstrukce silnice 26.08.2009 11.09.2009
veřejná vyhláška-úz.rozhodnutí+st.povolení Ešpandr 26.08.2009 11.09.2009
veř. vyhláška - rozhodnutí o odvolání ke KPÚ Synkov 24.07.2009 08.08.2009
veř. vyhláška - prodl. lhůty pro staveb.povolení-rekonstukce silnice Častolovice- Solnice 16.07.2009 03.08.2009
veř.vyhláška - zahájení řízení a pozvánka Ešpandr 14.07.2009 29.07.2009
oznámení zahájení zjišť.řízení-rekonstrukce vedení VN 23.06.2009 13.07.2009
vyhlášení záměru zadat zpracování les.hosp.osnov-obvod RK 22.06.2009 07.07.2009
závěrečný účet 2008 Mikroregion Rychnovsko 08.06.2009 26.06.2009
oznámení o místě a době konání voleb do EP 21.05.2009 07.06.2009
návrh zadání UP obce Synkov-Slemeno 15.05.2009 15.06.2009
závěrečný účet obce Synkov-Slemeno 2008 12.05.2009 01.06.2009
závěrečná zpráva+ rozdělení HV 2008 ZŠ a MŠ Sy-Sle 12.05.2009 01.06.2009
3. výzva LEADER 04.05.2009 28.05.2009
vyhláška FÚ k dani z nemovitosti 2009 23.04.2009 26.05.2009
veřejná vyhláška-územní rozhodnutí Pavlovič 08.04.2009 24.04.2009
veřejná vyhláška - KPÚ Synkov (odvolání) 20.03.2009 06.04.2009
závěrečný účet 2008 VSCS Solnice 17.03.2009 02.04.2009
vakcinace lišek proti vzteklině 11.03.2009 30.04.2009
veřejná vyhláška-prodloužení rybník Jadran 06.03.2009 23.03.2009
veř.vyhláška-rozhodnutí o KPÚ Synkov 24.02.2009 12.03.2009
veř.vyhláška-zahájení úz.a st. řízení (Pavlovič) 19.02.2009 09.03.2009
veřejná vyhláška-umístění stavby (prodloužení vodovod) 17.02.2009 04.03.2009
rozhodnutí-návrh KPÚ Slemeno 05.02.2009 23.02.2009
informace-posuzování vlivů na ŽP(vedení VN) 02.02.2009 02.03.2009
veřejná vyhláška-zahájení řízení rybník Jandran 27.01.2009 28.02.2009
záměř obce Synkov-Slemeno č. 1/2009 27.01.2009 12.02.2009
veřejná vyhláška-zahájení řízení rybník Jandran 21.01.2009 21.01.2009
veřejná vyhláška-prodloužení vodovod 21.01.2009 30.01.2009
rozpočtový výhled 2009-2011 06.01.2009 21.01.2009
návrh rozpočtu obce r. 2009 05.01.2009 21.01.2009
rozpis zubní pohotovosti r. 2009 19.12.2008 19.01.2008
2. výzva LEADER 16.12.2008 16.01.2009
dohoda o ukončení platnosti veřejnoprávní sml. 15.12.2008 30.12.2008
veřejnoprávní smlouva mezi obcemi 15.12.2008 30.12.2008