Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Pozvánky ZO - 2022
99/22 - Informace o konáni Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 03.10.2022 11.10.2022
Státní pozemkový úřad
54/21 - Nabídka pozemků k pronájmu státní pozemkový úřad ČR 04.05.2021 31.12.2022
87/22 SPÚ Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ 04.08.2022 31.12.2022
Kupní smlouvy
162/19 - kupní smlouva - traktor s příslušenstvím 19.12.2019 31.12.2050
Účetní závěrka
72/22 - Účetní závěrka 2021 - SCHVÁLENÁ 22.06.2022 30.06.2023
VOLBY
98/22 - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstrva obce 24.09.2022 10.10.2022
Veřejnoprávní smlouvy
57/17 - Veřejnoprávní smlouva o vytvoření školského obvodu 13.09.2017 13.09.2050
02/19 - Veřejnoprávní smlouva projednávání přestupků 09.01.2019 31.12.2050
52/21 - Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISÚI, adres a nemovitostí 23.04.2021 31.12.2022
Závěrečný účet obce
73/22 - Závěrečný účet obce Stříbrná za rok 2021 - SCHVÁLENÝ 22.06.2022 30.06.2023
Ostatní
85/19 - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy vydané podle lesního záko 04.09.2019 02.01.2023
74/20 - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č.j. 33784/2020-MZE-16212 - opatření obecné povahy 28.07.2020 31.12.2022
109/21 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy 15.09.2021 31.12.2022
129/21 Vyžádání vyjádření o existenci sítí - služba ŽÁDOSTI 24.11.2021 31.12.2022
Záměr pronájmu - LV
50/20 - Zveřejnění záměru pronájmu lyžařského vleku VL 500 s pozemky 09.06.2020 09.06.2030
Státní pozemkový úřad ČR
47/22 Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ 04.05.2022 31.12.2022
DSMOK
35/18 - DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
111/18 - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - DSMOK 18.12.2018 31.12.2022
165/19 – Rozpočtová odpovědnost – zveřejňování dokumentů DSMOK s datem sejmutí 31.12.2050 31.12.2019 31.12.2050
164/19 – Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2020 a RV 2019-2022 31.12.2019 31.12.2022
131/21 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022_2025 DSMOK návrh 25.11.2021 31.12.2025
130/21 ROZPOČET 2022 DSMOK návrh 25.11.2021 31.12.2022
142/21 ROZPOČET 2022 DSMOK schválený 22.12.2021 31.12.2022
141/21 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023_2025 DSMOK schválený 22.12.2021 31.12.2025
MěÚ Kraslice
100/22 - VV Opatření obecné povahy při nedostatku vody 04.10.2022 18.10.2022
Rozpočet obce
97/17 - Oznámení o zveřejnění dokumentů obec Stříbrná 20.12.2017 31.12.2050
67/19 - Střednědobý výhled obce Stříbrná rok 2020-2024 - SCHVÁLENÝ 12.06.2019 31.12.2024
140/21 - Schválený rozpočet obce na rok 2022 22.12.2021 31.12.2022
3/22 – Rozpočtové opatření č.11-2021 26.01.2022 31.12.2022
43/22 – Rozpočtové opatření č.1,2,3/2022 28.04.2022 31.12.2022
48/22 – Rozpočtové opatření č.4/2022 14.05.2022 31.12.2022
77/22 – Rozpočtové opatření č.5/2022 29.06.2022 31.12.2022
92/22 – Rozpočtové opatření č.6/2022 29.08.2022 31.12.2022

  zobrazit dokumenty v archivu