Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Státní pozemkový úřad
54/21 - Nabídka pozemků k pronájmu státní pozemkový úřad ČR 04.05.2021 31.12.2022
123/21 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad ČR 03.11.2021 31.12.2022
Pozvánky ZO - 2021
128/21 - Informace o konání 27.zasedání ZO Stříbrná 30.11.2021 23.11.2021 30.11.2021
128/21 Informace o konání 27. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrná 24.11.2021 09.12.2021
COVID-19 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého pří 05.10.2021 18.07.2022
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytovaní služeb s účinností od 22.11.20 08.11.2021 07.12.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 13.1.2021 k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispeč 15.11.2021 30.11.2021
Ochranné opatření seznam zemí nebo jejich částí s nízkým středním vysokým a velmi vysokým rizikem vý 15.11.2021 30.11.2021
Mimořádné opatření diskriminační RT-PCR vyšetření vzorku s účinností od 15.11.2021 15.11.2021 30.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkován 15.11.2021 30.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách s účinností od 2 15.11.2021 30.11.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 k ochraně dýchacích cest s účinností od 15.11.2021 15.11.2021 30.11.2021
Mimořádné opatření omezení maloobchodního prodeje zboží a poskytovaní služeb s účinností od 22.11.20 25.11.2021 25.12.2021
Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým středním vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění c 25.11.2021 25.12.2021
Mimořádné opatření testování zaměstnanců a osob samostatné výdělečně činných s účinností od 22.11.20 25.11.2021 25.12.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 20.11.2021 k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně čin 25.11.2021 25.12.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 5.3.2021 k pravidlům pro hlášení výsledků antigenních testů do ISI 25.11.2021 25.12.2021
Mimořádné opatření stanovení podmínek návštěv v azylových zařízeních s účinností od 29.11.2021 25.11.2021 25.12.2021
Mimořádné opatření stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích v ústavech pro výkon zabezpečov 25.11.2021 10.12.2021
Mimořádné opatření testovaní obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 s účinností od 22.11.2021 25.11.2021 10.12.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách s účinností od 2 25.11.2021 10.12.2021
Mimořádné opatření stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních 25.11.2021 10.12.2021
Změna mimořádného opatření ze dne 27.10.2021 ke screeningovému testování ve školách s účinností od 2 25.11.2021 25.12.2021
Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní 26.11.2021 31.12.2021
Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb 26.11.2021 26.12.2021
Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázá 26.11.2021 27.12.2021
Kupní smlouvy
162/19 - kupní smlouva - traktor s příslušenstvím 19.12.2019 31.12.2050
Účetní závěrka
67/21 - Účetní závěrka 2020 - SCHVÁLENÁ 25.05.2021 30.06.2022
Veřejnoprávní smlouvy
57/17 - Veřejnoprávní smlouva o vytvoření školského obvodu 13.09.2017 13.09.2050
02/19 - Veřejnoprávní smlouva projednávání přestupků 09.01.2019 31.12.2050
03/21 - Veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovních fondů...v roce 2021 14.01.2021 31.12.2021
52/21 - Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do ISÚI, adres a nemovitostí 23.04.2021 31.12.2022
Záměr pronájmu objektů
127/21 - Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí - nebytová část č.p.376 na st.par.č.439 19.11.2021 05.12.2021
Závěrečný účet obce
66/21 - Závěrečný účet obce Stříbrná za rok 2020 - SCHVÁLENÝ 25.05.2021 30.06.2022
Ostatní
85/19 - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy vydané podle lesního záko 04.09.2019 02.01.2023
74/20 - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č.j. 33784/2020-MZE-16212 - opatření obecné povahy 28.07.2020 31.12.2022
109/21 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy 15.09.2021 31.12.2022
114/21 - Informace pro poplatníky daně z nemovicých věcí na zdaňovací období roku 2022 29.09.2021 31.01.2022
129/21 Vyžádání vyjádření o existenci sítí - služba ŽÁDOSTI 24.11.2021 31.12.2022
Záměr pronájmu - LV
50/20 - Zveřejnění záměru pronájmu lyžařského vleku VL 500 s pozemky 09.06.2020 09.06.2030
Záměr pronájmů - pozemky
126/21- Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 12.11.2021 28.11.2021
DSMOK
35/18 - DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
111/18 - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - DSMOK 18.12.2018 31.12.2022
165/19 – Rozpočtová odpovědnost – zveřejňování dokumentů DSMOK s datem sejmutí 31.12.2050 31.12.2019 31.12.2050
164/19 – Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2020 a RV 2019-2022 31.12.2019 31.12.2022
02/21 - Rozpočet Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka na rok 2021 - schválený 05.01.2021 05.01.2022
86/21 - Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí DSMOK 14.07.2021 30.06.2022
130/21 ROZPOČET 2022 DSMOK návrh 25.11.2021 31.12.2022
131/21 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022_2025 DSMOK návrh 25.11.2021 31.12.2025
Rozpočet obce
97/17 - Oznámení o zveřejnění dokumentů obec Stříbrná 20.12.2017 31.12.2050
67/19 - Střednědobý výhled obce Stříbrná rok 2020-2024 - SCHVÁLENÝ 12.06.2019 31.12.2024
123/20 - Schválený rozpočet obce na rok 2021 23.12.2020 31.12.2021
124/20 – Rozpočtové opatření č.5-2020 23.12.2020 31.12.2021
04/21 – Rozpočtové opatření č.6-2020 27.01.2021 31.12.2021
19/21 – Rozpočtové opatření č.1-2021 22.02.2021 31.12.2021
53/21 – Rozpočtové opatření č.2-2021 23.04.2021 31.12.2021
61/21 – Rozpočtové opatření č.3-2021 13.05.2021 31.12.2021
62/21 – Rozpočtové opatření č.4-2021 13.05.2021 31.12.2021
87/21 – Rozpočtové opatření č.5-2021 15.07.2021 31.12.2021
89/21 – Rozpočtové opatření č.6-2021 29.07.2021 31.12.2021
115/21 – Rozpočtové opatření č.7-2021 30.09.2021 31.12.2021
119/21 – Rozpočtové opatření č.8-2021 12.10.2021 31.12.2021

  zobrazit dokumenty v archivu