Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
COVID-19 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
Rozhodnutí o dočasném povolení léčivého přípravku 30.12.2020 31.03.2021
Sbz.částka 11-21 ze dne 22.1. 2021 25.01.2021 25.02.2021
Sbz.částka 26 ze dne 11.2.2021 12.02.2021 28.02.2021
Změna ochranného opatření v souvislosti s mezinárodní dopravou tranzitující do Německa od 14.2.2021 15.02.2021 02.03.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení-distribuce, výdeje neregistrovaného humánního léčivého přípravku Baml 15.02.2021 02.03.2021
Sbz.částka 28-21 ze dne 14. 2. 2021 15.02.2021 02.03.2021
Změna mimořádného opatření k antigenní testování ze dne 20.11.2020 15.02.2021 02.03.2021
Omezení překročení státní hranice ČR od 15. 2. 2021 do odvolání 15.02.2021 01.03.2021
Lékařské potvrzení covid -19 medical certifitace 15.02.2021 02.03.2021
Změny od 14. 2. 2021 15.02.2021 02.03.2021
Sbz. částka 29 ze dne 15.2.2021 16.02.2021 03.03.2021
Sdělení-Min. zdr. - seznam zemí s účinností od 22.2.2021 22.02.2021 08.03.2021
Izolace a karanténa s účinností od 1.3.2021 do odvolání 23.02.2021 31.03.2021
Vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN 23.02.2021 31.03.2021
Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 25.2.2021 do odvolání 23.02.2021 31.03.2021
Kupní smlouvy
162/19 - kupní smlouva - traktor s příslušenstvím 19.12.2019 31.12.2050
Účetní závěrka
63/20 - Účetní závěrka 2019 - SCHVÁLENÁ 18.06.2020 30.06.2021
Veřejnoprávní smlouvy
57/17 - Veřejnoprávní smlouva o vytvoření školského obvodu 13.09.2017 13.09.2050
02/19 - Veřejnoprávní smlouva projednávání přestupků 09.01.2019 31.12.2050
03/21 - Veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovních fondů...v roce 2021 14.01.2021 31.12.2021
Závěrečný účet obce
62/20 - Závěrečný účet obce Stříbrná za rok 2019 - SCHVÁLENÝ 18.06.2020 30.06.2021
Finanční úřad
14/21 - Informace FÚ k průběhu výberu daňových přiznání z nemovitých věci na rok 2021 17.02.2021 01.04.2021
Ostatní
85/19 - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy vydané podle lesního záko 04.09.2019 02.01.2023
74/20 - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č.j. 33784/2020-MZE-16212 - opatření obecné povahy 28.07.2020 31.12.2022
15/21 - Veřejná vyhláška Města Kladna-Hromadný předpisný seznam-vyměření místního poplatku 17.02.2021 19.03.2021
Záměr prodeje - pozemky
12/21 - Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - pozemky 12.02.2021 28.02.2021
Záměr pronájmu - LV
50/20 - Zveřejnění záměru pronájmu lyžařského vleku VL 500 s pozemky 09.06.2020 09.06.2030
Záměr pronájmů - pozemky
13/21 - Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 16.02.2021 04.03.2021
Obecní úřad Stříbrná
11/21 - Zápis ZO - projednání kontroly výkonu samostatné působnosti MVČR 11.02.2021 27.02.2021
16/21 - Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Stříbrná - Veřejná vyhláška 18.02.2021 22.03.2021
Sčítání lidu SLDB
18/21 - Oznámení ČSÚ o sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 v ČR 18.02.2021 27.03.2021
DSMOK
35/18 - DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
111/18 - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - DSMOK 18.12.2018 31.12.2022
164/19 – Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2020 a RV 2019-2022 31.12.2019 31.12.2022
165/19 – Rozpočtová odpovědnost – zveřejňování dokumentů DSMOK s datem sejmutí 31.12.2050 31.12.2019 31.12.2050
02/21 - Rozpočet Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka na rok 2021 - schválený 05.01.2021 05.01.2022
17/21 - Výzva k předložení nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 18.02.2021 17.03.2021
Rozpočet obce
97/17 - Oznámení o zveřejnění dokumentů obec Stříbrná 20.12.2017 31.12.2050
67/19 - Střednědobý výhled obce Stříbrná rok 2020-2024 - SCHVÁLENÝ 12.06.2019 31.12.2024
124/20 – Rozpočtové opatření č.5-2020 23.12.2020 31.12.2021
123/20 - Schválený rozpočet obce na rok 2021 23.12.2020 31.12.2021
4/21 – Rozpočtové opatření č.6-2020 27.01.2021 31.12.2021
19/21 – Rozpočtové opatření č.1-2021 22.02.2021 31.12.2021

  zobrazit dokumenty v archivu