Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Účetní závěrka
49/23 - Účetní závěrka 2022 - SCHVÁLENÁ 22.06.2023 30.06.2024
Sokolovská vodárenská
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2023 15.04.2024 31.05.2024
VOLBY
Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do EP 08.04.2024 08.06.2024
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do EP 08.04.2024 08.06.2024
Oznámení o době a místě konání voleb - Volby do EP 08.04.2024 08.06.2024
Jmenování zapisovatele OVK - volby do EP 08.04.2024 08.06.2024
Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů - volby do EP 08.04.2024 08.06.2024
Veřejnoprávní smlouvy
57/17 - Veřejnoprávní smlouva o vytvoření školského obvodu 13.09.2017 13.09.2050
02/19 - Veřejnoprávní smlouva projednávání přestupků 09.01.2019 31.12.2050
Závěrečný účet obce
50/23 - Závěrečný účet obce Stříbrná za rok 2022 - SCHVÁLENÝ 22.06.2023 30.06.2024
Zpráva o výsledku hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stříbrná za rok 2023 17.04.2024 30.06.2024
Finanční úřad
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí - Zpřístupnění k nahlédnutí 30.04.2024 31.05.2024
Ostatní
Oznámení o měřických pracích na státních hranicích od dubna do listopadu 2024 13.03.2024 30.11.2024
Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2023 02.05.2024 14.06.2024
Záměr pronájmu - LV
50/20 - Zveřejnění záměru pronájmu lyžařského vleku VL 500 s pozemky 09.06.2020 09.06.2030
Záměr pronájmů - pozemky
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 15.04.2024 30.05.2024
Obecní úřad Stříbrná
Výroční zpráva za rok 2023 22.01.2024 31.12.2024
Sčítání lidu SLDB
Výběrové šetření Českého statistického úřadu v domácnostech - Životní podmínky 2024 30.01.2024 24.06.2024
Státní pozemkový úřad ČR
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad ČR 02.05.2024 02.05.2025
DSMOK
165/19 – Rozpočtová odpovědnost – zveřejňování dokumentů DSMOK s datem sejmutí 31.12.2050 31.12.2019 31.12.2050
141/21 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2023_2025 DSMOK schválený 22.12.2021 31.12.2025
Schválený závěrečný účet DSMOK za rok 2022 19.06.2023 30.06.2024
93/23 - DSMOK - Rozpočet na rok 2024 - schválený 12.12.2023 31.12.2025
94/23 - DSMOK - Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027 - schválený 12.12.2023 31.12.2027
Rozpočet obce
97/17 - Oznámení o zveřejnění dokumentů obec Stříbrná 20.12.2017 31.12.2050
97/23 - Rozpočet obce Stříbrná na rok 2024 - SCHVÁLENÝ 31.12.2023 31.12.2024
98/23 - Střednědobý výhled obce Stříbrná rok 2024-2026 - SCHVÁLENÝ 31.12.2023 31.12.2026
Rozpočtové opatření č.7/2023 22.01.2024 31.12.2024
Rozpočtové opatření č.1/2024 13.03.2024 31.12.2024
Rozpočtové opatření č.3/2024 19.04.2024 31.12.2024
Rozpočtové opatření č.2/2024 19.04.2024 31.12.2024

  zobrazit dokumenty v archivu