Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
COVID-19 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
Informace z Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 č. 41 - nošení roušek 19.03.2020 30.06.2020
Usnesení vlády ze dne 19.3.2020 - částka 42 20.03.2020 30.06.2020
Doporučení pro nakládání s použitými ochrannými osobními pomůckami 20.03.2020 30.06.2020
Vyčlenění prodejní doby pro seniory 24.03.2020 26.05.2020
Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 2020 26.03.2020 30.12.2020
Usnesení vlády ČR - Krizová opatření vlády částka 47 27.03.2020 30.06.2020
Všem orgánům ochrany veřejného zdraví-provedení odběru vzorků za účelem vyšetření pacienta na přítom 30.03.2020 30.06.2020
Nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů jejich testování na COVID 30.03.2020 30.06.2020
Harmonogram uvolňování ve školách a školských zařízeních,podnikatelských a dalších činností 16.04.2020 30.06.2020
Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností 16.04.2020 08.06.2020
Sbz.částka 80 ze dne 30.4.2020 04.05.2020 31.05.2020
Sbz.částka 81 ze dne1.5.2020 04.05.2020 31.05.2020
Opatření obecné povahy-dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR 05.05.2020 13.06.2020
Sbz.částka 86 ze dne 7.5.2020 11.05.2020 27.05.2020
Sbz.částka 81 ze dne 1.5.2020 11.05.2020 27.05.2020
Sbz.částka 87 ze dne 11.5.2020 12.05.2020 31.05.2020
Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 12.5.2020 12.05.2020 29.05.2020
Nařízení Vězeňské službě ČR od 18.5.2020 do odvolání 18.05.2020 03.06.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 9.4.2020 č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN 18.05.2020 26.06.2020
Sbz.částka 90ze dne 13. 05.2020 18.05.2020 03.06.2020
Omezení překročení státní hranice ČR od 18.5.2020 18.05.2020 26.05.2020
Nošení ochranných prostředků s výjimkami od 19.5.2020 19.05.2020 30.05.2020
Nošení ochranných prostředků s výjimkami od 19.5.2020 19.05.2020 30.05.2020
Zrušení opatření obecné povahy ze 16.3.2020 k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované 19.05.2020 04.06.2020
Nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na SAR 20.05.2020 04.06.2020
Omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče od 25.5.2020 do odvolání 20.05.2020 04.06.2020
Omezení provozu škol a školských zařízení od 25.5.2020 do odvolání 20.05.2020 01.06.2020
Omezení zdravotnických zařízení od 25.5.2020 do odvolání 20.05.2020 04.06.2020
Omezení provozoven a provozů služeb od 25.5.2020 do odvolání 20.05.2020 04.06.2020
Zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob od 25.5.2020 do odvolání 20.05.2020 04.06.2020
Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 25.5.2020 20.05.2020 04.06.2020
Omezení překročení státní hranice ČR od 26.5.2020 26.05.2020 10.06.2020
Ukončování karantény osob s účinností od 1.6.2020 26.05.2020 10.06.2020
Ukončování karantény osob s účinností od 1.6.2020 26.05.2020 10.06.2020
Omezení provozu škol a školských zařízení od 1.6..2020 do odvolání 26.05.2020 10.06.2020
Omezení provozoven a provozu služeb s účinností od 26.5.2020 do odvolání 26.05.2020 10.06.2020
Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami od 26.5.2020 26.05.2020 10.06.2020
Elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 26.5.2020 26.05.2020 10.06.2020
Opatření vlády 25.5.2020-dočesné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR 26.05.2020 13.06.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 23.3.2020 k vyčlenění prodejní doby pro seniory 26.05.2020 10.06.2020
Kupní smlouvy
162/19 - kupní smlouva - traktor s příslušenstvím 19.12.2019 31.12.2050
Účetní závěrka
35/19 - Účetní závěrka 2018 - SCHVÁLENÁ 17.04.2019 30.06.2020
44/20 - Účetní závěrka 2019 - NÁVRH 18.05.2020 30.06.2020
VSMOS
39/20 - Pozvánka na VH dne 19.6.2020 - VSMOS 29.04.2020 01.06.2020
Sokolovská vodárenská
40/20 - Porovnání všech položek výpočtu cen vodné a stočné za rok 2019 29.04.2020 01.06.2020
38/20 - Pozvánka na VH dne 19.6.2020-Sokolovská vodárenská 29.04.2020 01.06.2020
Veřejnoprávní smlouvy
57/17 - Veřejnoprávní smlouva o vytvoření školského obvodu 13.09.2017 13.09.2050
02/19 - Veřejnoprávní smlouva projednávání přestupků 09.01.2019 31.12.2050
Záměr pronájmu objektů
20/20 - Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí - objekt če.75 10.03.2020 31.05.2020
Závěrečný účet obce
37/19 - Závěrečný účet obce Stříbrná za rok 2018 - SCHVÁLENÝ 17.04.2019 30.06.2020
43/20 - Závěrečný účet obce Stříbrná za rok 2019 - NÁVRH 18.05.2020 30.06.2020
Zpráva o výsledku hospodaření
19/20 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stříbrná za rok 2019 09.03.2020 30.06.2020
Finanční úřad
37/20 - Hromadný předpisný seznam, veřejná vyhláška - FÚ 27.04.2020 27.05.2020
37/20 - Hromadný předpisný seznam, veřejná vyhláška - FÚ 27.04.2020 27.05.2020
Ostatní
82/19 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody 26.08.2019 31.12.2020
85/19 - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy vydané podle lesního záko 04.09.2019 02.01.2023
47/20 - Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019. 25.05.2020 25.06.2020
Záměr prodeje - pozemky
46/20 - Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - pozemky 18.05.2020 03.06.2020
Státní pozemkový úřad ČR
41/20 - Nabídka pozemků k pronájmu v okrese Sokolov - SPÚ 07.05.2020 07.08.2020
DSMOK
35/18 - DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
111/18 - Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 - DSMOK 18.12.2018 31.12.2022
63/19 - Závěrečný účet DSMOK za rok 2018 24.07.2019 30.06.2020
161/19 - Rozpočet na rok 2020 - DSMOK 19.12.2019 31.12.2020
164/19 – Oznámení o zveřejnění rozpočtu 2020 a RV 2019-2022 31.12.2019 31.12.2022
163/19 – Oznámení o zveřejnění účtu DSMOK r. 2018 31.12.2019 30.06.2020
165/19 – Rozpočtová odpovědnost – zveřejňování dokumentů DSMOK s datem sejmutí 31.12.2050 31.12.2019 31.12.2050
42/20 - Závěrečný účet DSMOK za rok 2019 - návrh + zpráva o přezkumu hospodaření 11.05.2020 30.06.2020
Rozpočet obce
97/17 - Oznámení o zveřejnění dokumentů obec Stříbrná 20.12.2017 31.12.2050
36/19 - Střednědobý výhled obce Stříbrná rok 2020-2024 - NÁVRH 17.04.2019 31.12.2024
67/19 - Střednědobý výhled obce Stříbrná rok 2020-2024 - SCHVÁLENÝ 12.06.2019 31.12.2024
155/19 - Schválený rozpočet obce na rok 2020 16.12.2019 31.12.2020
156/19 - Rozpočtové opatření č.9-2019,10-2019 16.12.2019 31.12.2020
166/19 – Rozpočtové opatření č.10-2019 31.12.2019 31.12.2020
15/20 – Rozpočtové opatření č.1-2020 26.02.2020 31.12.2020
36/20 – Rozpočtové opatření č.2-2020 16.04.2020 31.12.2020

  zobrazit dokumenty v archivu