Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Léta s letáky končí 24.03.2021 24.10.2021
ostatní
Základní informace o obci Vyžice 28.11.2018 31.12.2022
Informace pro odběratele VS Chrudim 04.11.2020 31.08.2021
Oznámení o sčítání lidu ,domů a bytů v roce 2021 v ČR 03.03.2021 31.05.2021
Sčítání lidu -Vyžice 10.03.2021 31.05.2021
Sčítání lidu -Slavkovice 10.03.2021 31.05.2021
Nové informace o sčítání lidu, prodloužení termínu 14.04.2021 31.05.2021
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 2021 21.04.2021 31.12.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Heřmanoměstecko,závěrečný účet 05.05.2021 22.05.2021
rozpočet obce
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 20121-2023 v tis.Kč 16.10.2019 31.12.2023
Schválený rozpočet na rok 2021 24.02.2021 31.12.2021
obecně závazné vyhlášky
Vyhláška o poplatku ze psů 12.06.2019 12.06.2024
Obecně závazná vyhláška 1/2019 o místním poplatku 12.06.2019 12.06.2024

  zobrazit dokumenty v archivu