Složka - Karlovarský kraj  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
74/18 - Rozhodnutí hejtmanky KK č. 2/2018 ze dne 27.8.2018 o zrušení vyhlášení období vzniku požárů 28.08.2018 13.09.2018
64/18 - Rozhodnutí hejtmanky KK č. 1/2018-Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 27.07.2018 30.09.2018
66/17 - Zveřejnění zjišťovacího řízení Vodní nádrž Kraslice 06.10.2017 21.10.2017
56/17 - Zveřejnění informace o oznámení záměru !Vodní nádrž Kraslice! 30.08.2017 22.09.2017
49/17 - Veřejné projednání a zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KK-Veřejná vyh 04.08.2017 19.09.2017
48/17 - Kotlíkové dotace II - 1. výzva 01.08.2017 31.08.2017
29/16 - Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 11.05.2016 27.05.2016
86/15 - Stanovisko k návrhu "Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 16.12.2015 10.01.2016
71/15 - Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 03.11.2015 28.11.2015
62/15 - Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci dle zák.č.100/2001 Sb.o posuzování vlivů na ŽP 21.08.2015 07.09.2015
51/15 - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Koncepce ochr. přírody a krajiny KK 20.07.2015 06.08.2015
32/15 - KÚKK-Oznámení-návrh aktualizace č.1 Zásad ÚRKK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územ 19.05.2015 05.06.2015
03/13 - Posuzování vlivů na životní prostředí - návrh koncepce 11.01.2013 28.02.2013
75/12 - VV o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit 29.10.2012 14.11.2012
67/12 - Mimořádné opatření MZ ČR - prodej lihovin 24.09.2012 12.10.2012
50/12 - Veřejná vyhláška o možnosti smluvní ochrany evropsky významných lokalit. 17.07.2012 01.08.2012