Složka - Uzemní plán Milíkov  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: projednání a zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Milíkov 06.05.2016 06.06.2016
NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILÍKOV ZA OBDOBÍ 2 0 1 2 - 2 0 1 6 06.05.2016 06.06.2016
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 16.03.2012 02.04.2012
Veřejné projednání posouzeného a upraveného návrhu Územního plánu Milíkov 05.10.2011 17.10.2011
Druhý svazek-text ÚP 19.08.2011 17.10.2011
První svazek-text ÚP 19.08.2011 17.10.2011
Energetika ver.3 19.08.2011 17.10.2011
Vodní hospodářství ver.3 19.08.2011 17.10.2011
Doprava ver.3 19.08.2011 17.10.2011
ZPF ver.3 19.08.2011 17.10.2011
Širší vztahy ver.3 19.08.2011 17.10.2011
Koordinační výkres ver.3 19.08.2011 17.10.2011
VPS ver.3 19.08.2011 17.10.2011
Hlavní výkres ver.3 19.08.2011 17.10.2011
Základní členění ver.3 19.08.2011 17.10.2011
Zaslání návrhu zadání_ÚP 15.09.2009 15.09.2009
Oznámení o projednávání zadání ÚP 15.09.2009 15.10.2009