Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zá 24.07.2014 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 15.03.2016 15.03.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 16.10.2017 16.10.2023
Kontakt na pověřence obce 30.05.2018 30.05.2050
Informace starosty: Zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1 září 2022 20.05.2019 01.09.2022
Mimořádná opatřeni MZd
MO Ministerstva zdravotnictví 04.07.2021 04.08.2021
OO Ministerstva zdravotnictví 11.07.2021 11.08.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví 12.07.2021 12.08.2021
Mimořádné opatření - interval pro podání druhé dávky vakcín proti Covid-19 s účinností od 15. 7. 202 14.07.2021 14.08.2021
Mimořádné opatření – povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19. 7. 16.07.2021 16.08.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví 20.07.2021 20.08.2021
Zrušení ochranného opatření MZd 22.07.2021 22.08.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, střední 27.07.2021 27.08.2021
dotace - projekty
Rekonstrukce Veřejného osvětlení 27.11.2017 27.11.2022
Informace starosty obce:Dopravní automobil 14.01.2018 14.01.2023
Projekt „Oprava krytu místní komunikace, Milíkov“ 17.06.2020 17.06.2025
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č.2 16.05.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č.1/2021 24.06.2021 31.12.2021
rozpočtové opatření č. 3 15.07.2021 31.12.2021
Účetní uzávěrky
Schválený závěrečný účet a účetní závěrka 2020 07.07.2021 31.12.2021
ostatní
Hledání vlastníků zveřejněných pozemků 03.09.2020 31.12.2022
Posuzování vlivů na ŽP 27.07.2021 11.08.2021
obecně závazné vyhlášky
Veřejná vyhláška MZ: opatření pro oblasti zasažené kůrovcocou kalamitou 17.01.2020 31.12.2022
Rozpočty
Rozpočtový výhled 16.08.2017 31.12.2021
Rozpočtový výhled obce Milíkov na roky 2019 – 2022 dle novely č. 557/2004 Sb., zákona č. 250/2000 Sb 01.12.2017 31.12.2022
ROZPOČET OBCE MILÍKOV na rok 2021 (schválený) 22.12.2020 31.12.2021

  zobrazit dokumenty v archivu