Složka - ostatní 2019-2022  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
JUDr. Miloslav Zwiefelhofer - č.j. 144 EX 1501-14-109 04.06.2019 19.06.2019
Veřejná vyhláška OOP - Xterra city triathlon 31.05.2019 08.06.2019
VZ - Hroznětín - oprava Mk č.24c 29.05.2019 10.06.2019
VZ - Hroznětín - oprava Mk č.16c 29.05.2019 10.06.2019
VZ - Hroznětín - oprava Mk č.14c 29.05.2019 10.06.2019
Volby do EP - výsledky hlasování Hroznětín 27.05.2019 15.06.2019
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 23.05.2019 08.06.2019
Dražební vyhláška č.j. 144 EX 1501-14-87 21.05.2019 12.06.2019
VZ - Hroznětín rekonstrukce veřejného osvětlení RVO III. 20.05.2019 31.05.2019
Volby do EP - Oznámení o době a místě konání. 09.05.2019 25.05.2019
Záměr koupě pozemku do majetku města 09.05.2019 25.05.2019
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 09.05.2019 25.05.2019
Kotlíkové dotace - seminář pro zájemce 06.05.2019 22.05.2019
Oznámení uzavření komunikace Velký Rybník - sever 02.05.2019 06.05.2019
FÚ - daň z nemovitých pro rok 2019 26.04.2019 27.05.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP omezení vstupu do obory Hájek 26.04.2019 27.05.2019
SPÚ - Protokol o domapování BPEJ - k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 23.04.2019 23.05.2019
Dražební vyhláška č.j. 179 EX 483-18-50 23.04.2019 31.05.2019
KHS KK - monitorovací kalendář 2019 17.04.2019 03.05.2019
Veřejná vyhláška - Město Kladno - místní poplatky dluhy 11.04.2019 13.05.2019
Volby do Evropského parlamentu - informace 05.04.2019 14.04.2019
MZ ČR - VV-OOP - Opatření boj protu kůrovcovi. 04.04.2019 04.05.2019
SPÚ - Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 04.04.2019 20.04.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na komunikacích 2019 03.04.2019 30.05.2019
VOLBY - stanovení volebního okrsku a termín voleb do EP 25.03.2019 25.05.2019
VOLBY - stanovení počtu členů OVK 25.03.2019 25.05.2019
Veřejná zakázka - Hroznětín - úprava ul. Karlovarská 21.03.2019 03.04.2019
Veřejná zakázka - Hroznětín - úprava ul. Karlovarská 21.03.2019 04.03.2019
Veřejná vyhláška - zařazení pozemních komunikací do kategoriie místní komunikace města Hroznětín 27.02.2019 15.03.2019
Záměr koupě pozemku + stavby do majetku města 25.02.2019 13.03.2019
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 13.02.2019 28.02.2019
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 13.02.2019 01.03.2019
Město Hroznětín - doložka schválení plánu zimní údržby komunikací 12.02.2019 28.02.2019
VSOZČ - Veřejná zakázka stavební - kanalizace a vodovod Velký Rybník 11.02.2019 27.02.2019
KK - Veřejná vyhláška - povolení k průzkumu jeskyní 05.02.2019 21.02.2019
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 4.2.2019 04.02.2019 20.02.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie MK města 04.02.2019 20.02.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na komunikacích 2019 25.01.2019 10.02.2019
VZ - PD pro zasíťování pozemků k výstavbě RD hroznětín-Rafanda 23.01.2019 04.02.2019
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - studny Velký Rybník 21.01.2019 06.02.2019
MEDIAN - mezinárodní šetření názoru - politické postoje 08.01.2019 28.02.2019
Oznámení o vypsání VŘ - referent správy majetku - prodloužení termínu podání. 08.01.2019 21.01.2019