Složka - ostatní 2019-2022  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Veřejná zakázka - Hroznětín - úprava ul. Karlovarská 21.03.2019 04.03.2019
Veřejná vyhláška - zařazení pozemních komunikací do kategoriie místní komunikace města Hroznětín 27.02.2019 15.03.2019
Záměr koupě pozemku + stavby do majetku města 25.02.2019 13.03.2019
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 13.02.2019 01.03.2019
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 13.02.2019 28.02.2019
Město Hroznětín - doložka schválení plánu zimní údržby komunikací 12.02.2019 28.02.2019
VSOZČ - Veřejná zakázka stavební - kanalizace a vodovod Velký Rybník 11.02.2019 27.02.2019
KK - Veřejná vyhláška - povolení k průzkumu jeskyní 05.02.2019 21.02.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie MK města 04.02.2019 20.02.2019
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 4.2.2019 04.02.2019 20.02.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na komunikacích 2019 25.01.2019 10.02.2019
VZ - PD pro zasíťování pozemků k výstavbě RD hroznětín-Rafanda 23.01.2019 04.02.2019
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - studny Velký Rybník 21.01.2019 06.02.2019
MEDIAN - mezinárodní šetření názoru - politické postoje 08.01.2019 28.02.2019
Oznámení o vypsání VŘ - referent správy majetku - prodloužení termínu podání. 08.01.2019 21.01.2019