Složka - ostatní 2015-2018  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Záměr koupě pozemků + stavby do majetku města 19.09.2018 05.10.2018
Záměr koupě pozemku do majetku města 19.09.2018 05.10.2018
Volby do Zastupitelstva města Hroznětín - informace pro občany 17.09.2018 06.10.2018
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 11.09.2018 12.09.2018 28.09.2018
ČEZ - upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 07.09.2018 30.09.2018
Rozhodnutí - Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - zrušení 28.08.2018 15.09.2018
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - OOP komunikace Odeř 27.08.2018 30.09.2018
KÚKK - veřejná vyhláška ochrana ptáků Kormorán 23.08.2018 09.09.2018
Oznámení o konání společenské akce 17.08.2018 26.08.2018
VOLBY - stanovení volebního okrsku a termín voleb 15.08.2018 06.10.2018
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 15.08.2018 15.08.2018 31.08.2018
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti města Hroznětín 13.08.2018 29.08.2018
KK - Rozhodnutí pokračování těžby čediče lom Děpoltovice 03.08.2018 19.08.2018
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 31.07.2018 15.08.2018
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP průtah Odeř 30.07.2018 16.09.2018
Rozhodnutí - Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 27.07.2018 31.08.2018
Oznámení o konání společenské akce 17.07.2018 22.07.2018
KHS KK - zákaz koupání Velký Rybník 16.07.2018 31.08.2018
Volby do Zastupitelstva města Hroznětín - registrační místi kandidátek 10.07.2018 31.07.2018
Volby do Zastupitelstva města Hroznětín - oprávnění zaměstnanci k příjmu kandidátek 10.07.2018 31.07.2018
Volby do Zastupitelstva města Hroznětín - počet podpisů na kandidátkách NK 10.07.2018 31.07.2018
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - Kormorán velký 10.07.2018 26.07.2018
KÚKK - Lom Děpoltovice - pokračování těžby 02.07.2018 26.07.2018
VV - stavební povolení Napojení Merklína na vovovod a kanalizaci Hroznětín 02.07.2018 18.07.2018
VV - Zásady rozvoje KK aktualizace č.1 02.07.2018 18.07.2018
Veřejná vyhláška OOP - komunikace Odeř 28.06.2018 31.07.2018
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 20.06.2018 20.06.2018 07.07.2018
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - Omezení vstupu do obory Hájek 08.06.2018 24.06.2018
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška Napojení Merklína na kanalizaci a vodovod Hroznětín 22.05.2018 06.06.2018
VZ - Změna č.1 Územního plánu Hroznětín 21.05.2018 04.06.2018
ČEZ - vytýčování sítí Hroznětín 16.05.2018 30.06.2018
ČEZ - vytýčování sítí Bystřice 16.05.2018 30.06.2018
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů a města 14.05.2018 30.05.2018
VZ - Oprava MK č. 36c u MŠ Hroznětín 03.05.2018 14.05.2018
Veřejná vyhláška - OOP omezení vstupu do obory Hájek 02.05.2018 03.06.2018
FÚ - daň z nemovitosti pro rok 2018 27.04.2018 28.05.2018
KHS KK - monitorovací kalendář 27.04.2018 13.05.2018
Oznámení o konání společenské akce 27.04.2018 30.04.2018
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 25.04.2018 25.04.2018 11.05.2018
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 19.04.2018 05.05.2018
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 18.04.2018 18.07.2018
Záměr koupě pozemků do majetku města 10.04.2018 26.04.2018
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 10.04.2018 26.04.2018
Dražební vyhláška č.j. 120 EX 8351-13-509 05.04.2018 13.06.2018
Veřejná vyhláška - OOP komunikace Ruprechtov 19.03.2018 25.04.2018
Dražební vyhláška č.j. 124 EX 10988-13-204 15.03.2018 02.05.2018
VZ - Oprava místní komunikace 14c Velký Rybník 14.03.2018 26.03.2018
VZ - Dětské hřiště Hroznětín 14.03.2018 26.03.2018
VZ - BD č.p.50, Hroznětín - oprava střechy 13.03.2018 26.03.2018
VZ - BD č.p.50, Hroznětín - oprava střechy - výkaz výměr 13.03.2018 26.03.2018
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 06.03.2018 22.03.2018
Veřejná vyhláška - OOP komunikace Odeř 06.03.2018 22.03.2018
Město Kladno - veřejná vyhláška - místní polatky 02.03.2018 02.04.2018
Dražební vyhláška č.j. 266/2017-D 14.02.2018 09.04.2018
VZ - Hroznětín - regenerace cest na hřbitově 01.02.2018 21.02.2018
VZ - Oprava MK č. 34c Potoční ulice k.ú. Hroznětín 01.02.2018 21.02.2018
VZ - Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín - Chodník Ostrovská ulice 01.02.2018 21.02.2018
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - zákaz vstupu do lesů 30.01.2018 30.04.2018
Volby - výsledky hlasování Hroznětín - prezident II. kolo 30.01.2018 15.02.2018
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - stanovení přechodné úpravy na provozu pozemní komunikaci 22.01.2018 06.02.2018
MAS Krušné hory o.p.s.- dotační výzvy 19.01.2018 04.02.2018
Prezidentské volby 2018 I. kolo - výsledky Hroznětín 15.01.2018 31.01.2018
Veřejná vyhláška - Modernizace silnice průtah Odeř 04.01.2018 20.01.2018
Záměr koupě pozemků + stavby do majetku města 04.01.2018 20.01.2018
MěÚ Ostrov - Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa 21.12.2017 08.01.2018
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - úprava provozu na silnicích II.III. třídy rok 2018. 13.12.2017 31.12.2017
Dražební vyhláška č. 040 EX 2608-07-52 12.12.2017 16.01.2018
Dražební vyhláška - p.p.č.st.165 k.ú. Hroznětín + stavba 1/2 12.12.2017 23.01.2018
VOLBY - stanovení volebního okrsku a termín voleb prezidenta republiky 28.11.2017 28.01.2018
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - Modernizace silnice průtah Odeř. 22.11.2017 08.12.2017
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - zákaz vstupu do lesů 15.11.2017 01.12.2017
MZČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 08.11.2017 24.11.2017
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 30.10.2017 08.11.2017 24.11.2017
Oznámení o konání společenské akce 06.11.2017 11.11.2017
Rekreační řád Velký Rybník 31.10.2017 15.11.2017
Volby - výsledky hlasování Hroznětín 23.10.2017 08.11.2017
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 27.09.2017 13.10.2017
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy - Ruprechtov 20.09.2017 01.10.2017
ČEZ - upozornění na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.09.2017 15.11.2017
MZČR - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 18.09.2017 31.03.2018
Informace o konání veřejných společenských akcích. 06.09.2017 16.09.2017
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 06.09.2017 06.09.2017 22.09.2017
VOLBY - stanovení volebního okrsku a termín voleb 04.09.2017 21.10.2017
Dražební vyhláška - 120 EX 8351-13-301 30.08.2017 08.11.2017
Dražební vyhláška - 120 EX 8351-13-300 30.08.2017 08.11.2017
Veřejná vyhláška - NN kabely Karlovarská ulice, Hroznětín 30.08.2017 15.09.2017
Dražební vyhláška - 099 EX 3955-05-62 24.08.2017 09.11.2017
Dražební vyhláška - 041 EX 938-12-85 24.08.2017 08.11.2017
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 18.08.2017 03.09.2017
Krajský úřad KK - Veřejná vyhláška, Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje KK 03.08.2017 19.08.2017
KHS KK - zákaz koupání Velký Rybník 28.07.2017 31.08.2017
Věřejná vyhláška - stanovení záplavového území toku Bystřice km 13,32 - 14,69 19.07.2017 03.08.2017
Veřejná vyhláška - Hroznětín, Karlovarská kabely NN 18.07.2017 02.08.2017
Informace o konání veřejných společenských akcích. 14.07.2017 21.07.2017
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 12.07.2017 28.07.2017
Veřejná zakázka stavební - BD č.p.315,328,329 Hroznětín - výměna střešní krytiny 12.07.2017 24.07.2017
Veřejná zakázka stavební - Velký Rybník - chodník 12.07.2017 24.07.2017
Veřejná vyhláška - stanovení DZ oprava Potoční ulice, Hroznětín 11.07.2017 22.09.2017
Veřejná vyhláška - stanovení záplavového území toku Bystřice 28.06.2017 14.07.2017
Veřejná vyhláška - stanovení DZ komunikace kolem ZŠ 28.06.2017 31.08.2017
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 26.06.2017 26.06.2017 11.07.2017
Veřejná vyhláška - Omezení vstupu do obory Hájek 21.06.2017 07.07.2017
Informace o konání veřejných společenských akcích. 13.06.2017 09.07.2017
Veřejná vyhláška - Bystřice záplavové území Rafanda 06.06.2017 22.06.2017
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 31.05.2017 15.06.2017
Veřejná vyhláška - vodovod a kanalizace Merklín 17.05.2017 02.06.2017
Veřejná vyhláška - Bystřice - cyklotrasa 16.05.2017 01.06.2017
Veřejná vyhláška - Velký Rybník - Likvidace odpadních vod z objektů 16.05.2017 31.08.2017
Veřejná zakázka - Volnočasový areál Hroznětín - část Velký Rybník 15.05.2017 29.05.2017
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška stavební povolení chata + žumpa na p.p.č.2161-39 k.ú. Hroznětín 11.05.2017 26.05.2017
Veřejná zakázka stavební - Rekonstrukce Potoční ulice,Hroznětín 10.05.2017 24.05.2017
Veřejná zakázka stavební - Výměna VO sídliště Hroznětín 10.05.2017 24.05.2017
Veřejná zakázka stavební-Oprava komunikace kolem ZŠ 09.05.2017 22.05.2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti 2017 28.04.2017 29.05.2017
Informace o konání veřejné společenské akce - Čarodějnický večer v Hroznětíně 19.04.2017 30.04.2017
Záměr výpůjčky pozemků KSÚS KK 13.04.2017 03.05.2017
KVS-KK - nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka - zrušení 04.04.2017 19.04.2017
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - chata + žumpa na p.p.č.2161-39 k.ú. Hroznětín 31.03.2017 16.04.2017
Veřejná vyhláška - Napojení Merklína na vodovod a kanalizaci Hroznětín 29.03.2017 15.04.2017
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 28.03.2017 28.06.2017
Veřejná zakázka stavební - Bystřice - cyklotrasa 27.03.2017 10.04.2017
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška úprava provozu na poz.komunikaci 20.03.2017 04.04.2017
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - Rekonstrukce Potoční ulice 08.03.2017 23.03.2017
ÚZSVM - agenda nedostatečně označených osob v KN 08.03.2017 08.04.2017
KVS-KK - nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka 01.03.2017 04.04.2017
Výběrové řízení - stavební práce objekt č.p.1, Hroznětín - OPRAVA 17.02.2017 27.02.2017
Výběrové řízení - TDO - BD č.p.337 Hroznětín - OPRAVA 17.02.2017 27.02.2017
Výběrové řízení - stavební práce objekt č.p.1, Hroznětín 16.02.2017 27.02.2017
Výběrové řízení - TDO - BD č.p.337 Hroznětín 16.02.2017 27.02.2017
Veřejná vyhláška - chodník Velký Rybník 13.02.2017 28.02.2017
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy. 13.02.2017 28.02.2017
Dražební vyhláška - č.j. 409-2014-D 08.02.2017 13.03.2017
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - změna ÚP Hroznětín 16.01.2017 17.02.2017
MěÚ Ostrov - Zpráva o uplatňování ÚP Hroznětín 16.01.2017 17.02.2017
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy. 19.12.2016 03.01.2017
Státní veterinární správa - Ptačí chřipka 09.12.2016 10.01.2017
SOB - návrh rozpočtu na rok 2017 07.12.2016 23.12.2016
Záměr pronájmu pozemku p.č. 179 k.ú. Hroznětín 24.11.2016 09.12.2016
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 23.11.2016 08.12.2016
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků k.ú. Hroznětín 22.11.2016 22.02.2017
Město Kladno - veřejná vyhláška neurazené poplatky 22.11.2016 23.12.2016
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 22.11.2016 22.11.2016 08.12.2016
SKHZ - návrh rozpočtu na rok 2017 11.11.2016 26.11.2016
VSOZČ - návrh rozpočtu na rok 2017 09.11.2016 25.11.2016
Volby do senátu ČR - II. kolo 17.10.2016 01.11.2016
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 11.10.2016 11.01.2017
Záměr daru pozemků Karlovarskému kraji 10.10.2016 26.10.2016
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 26.09.2016 10.10.2016 26.10.2016
Výsledky krajské volby - Hroznětín 10.10.2016 25.10.2016
Výsledky volby - senát 10.10.2016 25.10.2016
Úřad pro civilní letectví - Opatření obecné povahy 26.09.2016 11.10.2016
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 22.09.2016 07.10.2016
Volby do zastupitelstva kraje a senátu 2016 - termíny 22.09.2016 15.10.2016
SPÚ - nabídka pozemků k náhradním restirucím Hroznětín 19.09.2016 19.10.2016
Dražební vyhláška č.j. 106 EX 18196-10-159 19.09.2016 20.10.2016
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků k.ú. Hroznětín, k.ú. Bystřice u Hroznětína 07.09.2016 07.12.2016
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - opatření obecné povahy - rekonstrukce Potoční ulice Hroznětín 01.09.2016 16.09.2016
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 01.09.2016 16.09.2016
Dražební vyhláška - 203 EX 07048-16-79 30.08.2016 12.10.2016
Dražební vyhláška - 203 EX 06678-16-40 30.08.2016 19.10.2016
Informace o stanovení počtu volebních okrsků - volby 2016 12.08.2016 15.10.2016
Záměr koupě pozemku p.č. 2712 k.ú. Hroznětín 12.08.2016 28.08.2016
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 10.08.2016 26.08.2016
Záměr - poptávkové řízení služební automobil 10.08.2016 24.08.2016
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu k.ú. Hroznětín 03.08.2016 03.11.2016
MŽP - závěr zjišťovacího řízení DP Hroznětín V. 27.07.2016 12.08.2016
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy. 20.07.2016 05.08.2016
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - opatření obecné povahy 18.07.2016 02.08.2016
Úřad pro civilní letectví - VV Návrh opatření obecné povahy 30.06.2016 16.07.2016
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 22.06.2016 24.06.2016 10.07.2016
Dražební vyhláška - JUDr. Podkonický 22.06.2016 10.08.2016
Záměr pronájmu nebytových prostor č.p.232, ordinace 22.06.2016 07.07.2016
Dražební vyhláška - VZP ČR 22.06.2016 01.09.2016
MŽP – oznámení záměru rozšíření DP Hroznětín 16.06.2016 04.07.2016
SPÚ ČR - nabídka pozemků k náhradním restitucím Hroznětín 13.06.2016 13.07.2016
SPÚ - nabídka pozemků k náhradním restirucím Bystřice 13.06.2016 13.07.2016
ČEZ - odstávka dodávek energie 21.06.2016 07.06.2016 21.06.2016
ČEZ - odstávka dodávek energie 29.06.2016 07.06.2016 29.06.2016
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2015 01.06.2016 17.06.2016
Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2015 01.06.2016 17.06.2016
FIN 2-12M za rok 2015 01.06.2016 17.06.2016
Rozvaha za rok 2015 01.06.2016 17.06.2016
Výkaz zisku a zráty za rok 2015 01.06.2016 17.06.2016
Příloha za rok 2015 01.06.2016 17.06.2016
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška uzavírka komunikace Hroznětín, Potoční ulice. 20.05.2016 31.07.2016
MŽP ČR - Opatření obecné povahy - zlepšování ovzduší Severozápad 17.05.2016 01.06.2016
Dražební vyhláška - Velký Rybník 09.05.2016 09.06.2016
Dražební vyhláška - Velký Rybník 2 09.05.2016 08.06.2016
SKHZ - oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2015 05.05.2016 21.05.2016
Veřejná zakázka stavební - Rekonstrukce lesní cesty LC Slepá 05.05.2016 16.05.2016
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška uzavírka komunikace Odeř 04.05.2016 20.05.2016
SPÚ ČR - nabídka pozemků k pronájmu 04.05.2016 04.08.2016
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 3.5.2016 03.05.2016 19.05.2016
VSOZČ - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2015 02.05.2016 20.05.2016
Finanční úřad - veřejná vyhláška daň z nemovitosti 29.04.2016 30.05.2016
Dražební vyhláška - 97 EX 2555-12-112 28.04.2016 22.06.2016
Rozpočet Svazku obcí Bystřice na rok 2016 20.04.2016 06.05.2016
SOB - závěrečný účet za rok 2015 + zpráva o přezkumu hosp. 2015 04.04.2016 20.04.2016
Dražební vyhláška č.j. 041 EX 938-12-62 30.03.2016 25.05.2016
Dražební vyhláška - č.j. 099 EX 3955-05-30 30.03.2016 23.05.2016
Veřejná vyhláška - MěÚ Ostrov - opatření obecné povahy 14.03.2016 29.03.2016
Dražební vyhláška č.j. 55 EX 363-07-208 26.02.2016 31.03.2016
Město Boží Dar - nabídka zaměstnání 12.02.2016 29.02.2016
Veřejná uakázka stavební - Ruprechtov-oprava místní komunikace 10.02.2016 22.02.2016
Veřejná zakázka stavební - Hroznětín-PD č.8-výstavba protipovodňového valu 10.02.2016 22.02.2016
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu 03.02.2016 03.05.2016
Městské byty - aktualizace žádosti 03.02.2016 29.01.2016
Žádosti o byt - aktualizace 03.02.2016 29.01.2016
Žádosti o byt - aktualizace 03.02.2016 29.02.2016
FÚ KK - platby daň z nemovitosti 25.01.2016 01.02.2016
Dražební vyhláška - č.j. 144 EX 11556-15-42 21.01.2016 16.03.2016
MZČR - oznámení opatření obecné povahy 21.01.2016 06.02.2016
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů. 13.01.2016 28.01.2016
CETIN - nadzemní a podzemní sítě 08.01.2016 24.01.2016
Výroční zpráva podle zák.106/1999 Sb. za rok 2015 04.01.2016 20.01.2016
Veřejná zakázka stavební - ZŠ Hroznětín, stavební úpravy 23.12.2015 06.01.2016
Dražební vyhláška č.j. 030 EX 25977-13-102 23.12.2015 21.01.2016
Dražební vyhláška - č.j. 97 EX 2555-12-42 23.12.2015 07.01.2016
KÚKK - koncepce ochrany přírody a krajiny KK 21.12.2015 06.01.2016
Záměr prodeje, koupě pozemků 14.12.2015 21.12.2015 06.01.2016
Návrh rozpočtu hospodaření města na rok 2016 25.11.2015 11.12.2015
Návrh rozpočtu hospodaření města na rok 2016-komentář starosty 25.11.2015 11.12.2015
Návrh rozpočtu města v oblasti BH a LH na rok 2016 25.11.2015 11.12.2015
SKHZ - návrh rozpočtu na rok 2016 25.11.2015 11.12.2015
Dražební vyhláška č.j. 135 EX 1007-14-17 25.11.2015 11.12.2015
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 24.11.2015 24.02.2016
VSOZČ - návrh rozpočtu na rok 2016 09.11.2015 25.11.2015
VSOZČ - návrh rozpočtového výhledu na rok 2017-2020 09.11.2015 25.11.2015
SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu 06.11.2015 31.03.2016
Návrh koncepce KOPK KVK 04.11.2015 20.11.2015
Koncepce ochrany přírody a krajiny KK 04.11.2015 20.11.2015
Koncepce ochrany přírody a krajiny KK - SEA 04.11.2015 20.11.2015
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Hroznětín na základě podaných žádostí občanů. 02.11.2015 18.11.2015
Dražební vyhláška č.j. 106-EX 18196-10-126 28.10.2015 26.11.2015
Dražební vyhláška č.j. 134 EX 08265-13-202 28.10.2015 15.12.2015
UZSVM - výzva k nápravě zápisu v KN 28.10.2015 13.11.2015
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Hroznětín na základě podaných žádostí občanů 10.09.2015 26.09.2015
SPÚ - nabídka pozemků k náhradním restirucím Hroznětín 07.09.2015 07.10.2015
Dražební vyhláška č.j. 120 EX 8351-13-167 26.08.2015 29.10.2015
Program zasedání ZKK dne 10.09.2015 26.08.2015 10.09.2015
KÚ KK - Závěr zjišťovacího řízení KOPaK KK 26.08.2015 10.09.2015
SKHZ - návrh rozpočtového výhledu 2016-2019 26.08.2015 10.09.2015
Veřejná zakázka - plynofikace Velký Rybník - I. a II. etapa 19.08.2015 31.08.2015
Rozhodnutí hejtmana KK č.1-2015 - zvýšené nebzpečí vzniku požáru 12.08.2015 18.08.2015
VZ-Rozšíření systému pro separaci a svoz odpadů ve městě Hroznětín dodatečné informace č.2 07.08.2015 24.08.2015
VZ - Rozšíření systému separace a svoz odpadů ve městě Hroznětín - návrh smlouvy č.2 07.08.2015 24.08.2015
VZ - Rozšíření systému separace a svoz odpadů ve městě Hroznětín - Technická specifikace oprava č.2 07.08.2015 24.08.2015
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 04.08.2015 04.11.2015
Dražební vyhláška č.j. 030 EX 11607/13-115 03.08.2015 10.09.2015
KÚKK - koncepce ochrany přírody a krajiny KK 03.08.2015 20.08.2015
VZ-Rozšíření systému pro separaci a svoz odpadů ve městě Hroznětín - dodatečné informace č.1 28.07.2015 13.08.2015
VZ - Rozšíření systému separace a svoz odpadů ve městě Hroznětín - Technická specifikace oprava 28.07.2015 13.08.2015
Veřejná zakázka na dodávku - Rozšíření systému pro separaci a svoz odpadů ve městě Hroznětín 22.07.2015 07.08.2015
MŽP - podklady k vyhlášce č.j. 35533/ENV/15 22.07.2015 23.08.2015
Veřejná zakázka stavební - Hroznětín zpevněné plochy 2015 09.07.2015 20.07.2015
Záměr prodeje a koupě pozemků ze dne 22.06.2015 29.06.2015 15.07.2015
Mapy záměr prodeje a koupě pozemků ze dne 22.06.2015 29.06.2015 15.07.2015
SPÚ - nabídka pozemků k náhradním restirucím Hroznětín 15.06.2015 15.07.2015
SPÚ - nabídka pozemků k náhradním restirucím Odeř 15.06.2015 15.07.2015
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občanů 15.06.2015 30.06.2015
Dražební vyhláška - č.j. 030 EX 2974/13-82 11.06.2015 23.07.2015
Upozornění - povinnost vlastníků zemědělských pozemků 11.06.2015 27.06.2015
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Hroznětín na základě zádosti občanů 08.06.2015 24.06.2015
Záměr pronájmu pozemku na základě žádosti občana 08.06.2015 24.06.2015
Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2014 05.06.2015 21.06.2015
Příloha za rok 2014 05.06.2015 21.06.2015
Výkaz zisku a zráty za rok 2014 05.06.2015 21.06.2015
Rozvaha za rok 2014 05.06.2015 21.06.2015
FIN 2-12M za rok 2014 05.06.2015 21.06.2015
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2014 05.06.2015 21.06.2015
KHS K. Vary - pozvánka na zkoušku ze znalostí hub v roce 2015 29.05.2015 05.06.2015
KÚKK - veřejná vyhláška aktualizace Źásad územního rozvoje 21.05.2015 07.06.2015
SKHZ - oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2014 21.05.2015 07.06.2015
Záměr pronájmu části pozemku na základě žádosti občanů 13.05.2015 29.05.2015
Oznámení - závěřečný účet VSOZČ ze rok 2014 13.05.2015 29.05.2015
Veřejná vyhláška podle § 49 zákona č. 280-2009 Sb,- Finanční úřad 29.04.2015 01.06.2015
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 29.04.2015 29.07.2015
KHS - veřejná vyhláška, monitorovací kalendář 29.04.2015 01.09.2015
Závěrečný účet Svazku obcí Bystřice za rok 2014 24.04.2015 10.05.2015
Jízdní řád linky K. Vary-Hroznětín-Abertamy od 4.5 do 17.5.2015 24.04.2015 17.05.2015
Jízdní řád linky K. Vary-Hroznětín-Abertamy od 18.5 do 15.8.2015 24.04.2015 15.08.2015
MAS KH - Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS 20.04.2015 05.05.2015
MAS KH - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 20.04.2015 05.05.2015
MAS KH - pozvánka na Workshop dne 28.04.2015 15.04.2015 28.04.2015
Svazek obcí Bystřice - rozpočet 2015 15.04.2015 30.04.2015
Záměr koupě pozemků do vlastnictví města Hroznětín 08.04.2015 24.04.2015
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města Hroznětín 07.04.2015 23.04.2015
Veřejná zakázka stavební - Hroznětín - Výtahy včetně šachet 26.03.2015 08.04.2015
Svoz nebezpečného odpadu 23.03.2015 25.04.2015
Veřejná zakázka na dodávku - Profi sekací zařízení (sekačka) 23.03.2015 01.04.2015
Svoz objemného odpadu 2015 20.03.2015 11.04.2015
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Hroznětín a Odeř na základě podaných žádostí občanů 13.03.2015 29.03.2015
Výroční zpráva podle zák.106/1999 Sb. za rok 2014 10.03.2015 26.03.2015
Dotace z rozpočtu města Hroznětín na rok 2015 23.02.2015 30.09.2015
Dražební vyhláška č.j. 27 EXE 1305/2013-14 19.02.2015 17.03.2015
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Plynovod Velký Rybník 11.02.2015 27.02.2015
Dražební vyhláška č.j. 041 EX 1335/11-74 09.02.2015 19.03.2015
MŽP - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 09.01.2015 25.01.2015
Veřejná vyhláška č.j. MěÚO/00566/2015 09.01.2015 25.01.2015
MŽP - Národní plán povodí Labe 05.01.2015 21.01.2015