Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
rozpočet obce
VSOZČ - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
Město Hroznětín - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
SKHZ - povinně zveřejněné informace 04.02.2020 04.02.2023
SOB - rozpočet na rok 2021 schválený 21.01.2021 21.01.2022
SOB - povinně zveřejněné informace 13.12.2021 31.12.2023
rok 2022
Výroční zpráva dle zákona č. 106-1999 Sb., za rok 2021 11.01.2022 11.02.2022
LitFin SPV 3 s.r.o., žádost o informace dle zákona č- 106 - 1999 Sb., 11.01.2022 11.02.2022
rok 2022
Zápis z jednání Rady města č.2 ze dne 12.01.2022 14.01.2022 20.01.2022
Rozpočet obce 2022
Návrh rozpočtu města Hroznětín na rok 2022 13.01.2022 31.01.2022
Návrh rozpočtu města Hroznětín HČ na rok 2022 13.01.2022 31.01.2022
Návrh rozpočtu města Hroznětín na rok 2022 - komentář starosty 13.01.2022 31.01.2022
zveřejněné smlouvy - rok 2021
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - TJ Olympie Hroznětín z.s. 08.04.2021 08.04.2024
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - Oblastní charita Ostrov 08.04.2021 08.04.2024
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - Zapsaný spolek skautů a skautek Lilie 08.04.2021 08.04.2024
Darovací smlouva - Obec Lužice 07.07.2021 07.07.2024
Darovací smlouva Svazek obcí Podbořansko 10.07.2021 30.06.2024
Darovací smlouva - Městys Moravská Nová Ves 22.07.2021 22.07.2024
Darovací smlouva - Obec Mikulčice 22.07.2021 22.07.2024
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - SOVR Benefice 30.08.2021 30.08.2024
rozpočtová opatření 2021
Rozpočové opatření č. 1 ze dne 29.03.2021 23.04.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 2 ze dne 21.04.2021 28.04.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 3 ze dne 26.05.2021 08.06.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 4 ze dne 28.06.2021 02.07.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 5 ze dne 12.07.2021 21.07.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 7 ze dne 21.07.2021 22.07.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 6 ze dne 19.07.2021 22.07.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 8 ze dne 09.08.2021 25.08.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 9 ze dne 13.09.2021 21.09.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 10 ze dne 23.09.2021 11.10.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 11 ze dne 25.10.2021 08.11.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 12 ze dne 29.11.2021 15.12.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 13 ze dne 13.12.2021 16.12.2021 28.02.2022
Rozpočet obce 2021
Rozpočet města Hroznětín na rok 2021 HČ - schválený 05.01.2021 28.02.2022
Rozpočet města Hroznětín na rok 2021 - schválený 05.01.2021 28.02.2022
zveřejněné smlouvy - rok 2020
Veřejnoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Skautská organizace Lilie, oddíl Bystřina Hroznětín 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Oblastní charita Ostrov 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouvy TJ Olympie Hroznětín z.s. 01.07.2020 01.07.2023
rozpočtová opatření 2020
Rozpočové opatření č. 9 ze dne 31.12.2020 - závěrečné 27.01.2021 28.02.2022
zveřejněné smlouvy - rok 2019
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 11.03.2019 11.03.2022
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení skautů a skatek LILIE - oddíl Bystřina 11.03.2019 11.03.2022
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 11.03.2019 11.03.2022
ostatní 2019-2022
MZ ČR - VV-OOP 11.12.2019 31.12.2022
MZ ČR - VV-OOP - kůrovec 03.04.2020 31.12.2022
MZ ČR - VV - OOP č.j. 33784-2020-MZE-16212 03.08.2020 31.12.2022
Finanční úřad KK - Daň z nemovitých věcí informace 22.12.2021 31.01.2022
Ochranné opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR s účinností od 27.12.2021 30.12.2021 15.12.2022
SPÚ ČR - Oznámení vyložení návrhu změn BPEJ k.ú. Bystřice 30.12.2021 30.01.2022
Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 3.1.2021 03.01.2022 19.01.2022
Záměr pronájmu pozemků k.ú. Hroznětín a k.ú. Bystřice u Hroznětína 07.01.2022 23.01.2022
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17.1.2022 07.01.2022 22.01.2022
Změna mimořádného opatření testování ve školách od 17.01.2022 17.01.2022 31.01.2022
Změna mimořádného opatření k testování obyvatel na vir Covid - 19 od 17.01.2022 17.01.2022 31.01.2022
Změna mimořádného opatření testování zaměstnanců a dalších osob od 17.01.2022 17.01.2022 31.01.2022
Ochranné opatření - seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocně 17.01.2022 24.01.2022
Změna mimořádného opatření omezení obchodu a služeb od 17.01.2022 17.01.2022 31.01.2022
závěrečný účet
SOB - Závěrečný účet + zpráva o přezkoumání za rok 2020 21.06.2021 30.06.2022
SOB - příloha č. 1 k Závěrečnému účtu hospodaření za rok 2020 21.06.2021 30.06.2022
SOB - příloha č. 1b k Závěrečnému účtu hospodaření za rok 2020 21.06.2021 30.06.2022
Závěrečný účet hospodaření města Hroznětína za rok 2020 - schválený 02.07.2021 30.06.2022
střednědobý výhled
Střednědobý výhled města Hroznětín na roky 2021-2024-schválený 16.12.2020 31.12.2024
rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium město Hroznětín 2022 01.12.2021 28.02.2022
rozpočtová opatření
SOB – rozpočtové opatření č.1 25.06.2021 28.02.2022
SOB - rozpočtové opatření č.2/2021 20.09.2021 28.02.2022
ostatní 2015-2018
Město Hroznětín - oznámení pověřence 21.05.2018 31.12.2022

  zobrazit dokumenty v archivu