Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
rozpočet obce
SOB - rozpočet svazku na rok 2020 20.12.2019 31.12.2020
VSOZČ - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
Město Hroznětín - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
SKHZ - povinně zveřejněné informace 04.02.2020 04.02.2023
zveřejněné smlouvy - rok 2020
Veřejnoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Skautská organizace Lilie, oddíl Bystřina Hroznětín 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Oblastní charita Ostrov 10.03.2020 10.03.2023
rok 2020
Zápis z jednání Rady města č. 10 ze dne 30.03.2020 31.03.2020 05.04.2020
rozpočet obce 2020
Rozpočet města Hroznětín na rok 2020 - schválený 08.01.2020 08.01.2021
Rozpočet města Hroznětín HČ na rok 2020 - schválený 08.01.2020 08.01.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2019
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 11.03.2019 11.03.2022
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 11.03.2019 11.03.2022
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení skautů a skatek LILIE - oddíl Bystřina 11.03.2019 11.03.2022
ostatní 2019-2022
MZ ČR - VV-OOP 11.12.2019 31.12.2022
Záměr prodeje pozemků k výstavbě RD k.ú. Bystřice u Hroznětína 02.03.2020 30.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 198 13.03.2020 13.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 199 13.03.2020 13.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 201 13.03.2020 13.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 197 13.03.2020 13.04.2020
Nařízení vlády ČR číslo 75 ze dne 13.03.2020 + usnesení č. 76-81 14.03.2020 14.04.2020
Informace k cestování od 13.03.2020 14.03.2020 14.04.2020
Informace ke koronaviru pro Seniory a chronicky nemocné občany 14.03.2020 14.04.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 14.03.2020 č. 211 14.03.2020 14.04.2020
Město Hroznětín - Mimořádná opatření NOUZOVÝ STAV - aktualizace 16.03.2020 16.04.2020
Nařízení vlády ČR číslo 83 ze dne 15.03.2020 - ochrana hranic 16.03.2020 16.04.2020
Usnesní vlády ČR č. 84 -90 ze dne 15.03.2020 16.03.2020 16.04.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 16.03.2020 č. 96-99 17.03.2020 17.04.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - Oznámení Velký rybník vodovod a kanalizace 2 etapa 18.03.2020 03.04.2020
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2020 18.03.2020 18.04.2020
POLICIE ČR - senioři 18.03.2020 18.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 109-112 ze dne 19.3.2020 20.03.2020 20.04.2020
Senioři - vyhrazené nákupní hodiny 20.03.2020 20.04.2020
Poděkování hejtmana Karlovarského kraje 20.03.2020 20.04.2020
Ukládání odpadu z domácností v karanténě 20.03.2020 20.04.2020
Nařízení vlády ČR číslo 120,121 23.03.2020 23.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 122-128 ze dne 23.03.2020 24.03.2020 24.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 130-132 ze dne 26.03.2020 27.03.2020 27.04.2020
Sbírka zákonů číslo 133-137 ze dne 27.03.2020 28.03.2020 28.04.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření č. 10-142 ze dne 30.03.2020 31.03.2020 05.04.2020
rozpočtová opatření 2019
Rozpočové opatření č.12 ze dne 31.12.2019 29.01.2020 28.02.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2018
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín 16.04.2018 17.04.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní charita Ostrov 2018 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní sdružení skautů a skautek LILIE K. Vary oddíl Bystřina 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - TJ Olympie oprava zábradlí 27.06.2018 30.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Ostrov 02.07.2018 02.07.2021
závěrečný účet
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2018 - schválený 24.06.2019 30.06.2020
Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2018 24.06.2019 30.06.2020
SOB - Závěrečný účet za rok 2018 - schválený 02.07.2019 30.06.2020
SOB - Závěrečný účet za rok 2018 - schválený včetně zprávy o přezkumu 15.07.2019 30.06.2020
střednědobý výhled
Schválený sdřednědobý výhled na roky 2019-2021 10.01.2018 10.02.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2017
Veřejnoprávní smlouva - SDH Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Občanské sdružení skautů a skautek Bystřina 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - TJ Olympie Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Ostrov 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva -ČZS Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Soňja Hronová Hlůžková 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova 29.03.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - KSDO Hájek 19.04.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - ČRS Ostrov 2017 15.05.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - NWT K. Vary 2017 15.05.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - MUDr. Vyhlídková 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Ostrovský macík z.s. 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - p. Janáčková 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Mudr. Jedelský 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Pomáhej Srdcem z.s. 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - TJ Olympie oprava budovy 02.10.2017 31.12.2020
Smlouva - dodatek č.1 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Hroznětín 14.12.2017 31.12.2020
ostatní 2015-2018
Město Hroznětín - oznámení pověřence 21.05.2018 31.12.2022

  zobrazit dokumenty v archivu