Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
rozpočet obce
SOB - rozpočet svazku na rok 2020 20.12.2019 31.12.2020
VSOZČ - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
Město Hroznětín - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
SKHZ - povinně zveřejněné informace 04.02.2020 04.02.2023
zveřejněné smlouvy - rok 2020
Veřejnoprávní smlouva Oblastní charita Ostrov 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Skautská organizace Lilie, oddíl Bystřina Hroznětín 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouvy TJ Olympie Hroznětín z.s. 01.07.2020 01.07.2023
rok 2020
Zápis z jednání Rady města č. 32 ze dne 19.10.2020 26.10.2020 02.11.2020
rozpočtová opatření 2020
Rozpočové opatření č.1 ze dne 27.04.2020 29.04.2020 28.02.2021
Rozpočové opatření č.2 ze dne 25.05.2020 12.06.2020 28.02.2021
Rozpočové opatření č.3 ze dne 22.06.2020 24.06.2020 28.02.2021
Rozpočové opatření č.4 ze dne 29.06.2020 03.07.2020 28.02.2021
SOB - rozpočtové opatření 1-2020 06.08.2020 28.02.2021
Rozpočové opatření č. 5 ze dne 24.08.2020 07.09.2020 28.02.2021
Rozpočové opatření č. 6 ze dne 30.09.2020 19.10.2020 28.02.2021
rozpočet obce 2020
Rozpočet města Hroznětín na rok 2020 - schválený 08.01.2020 08.01.2021
Rozpočet města Hroznětín HČ na rok 2020 - schválený 08.01.2020 08.01.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2019
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení skautů a skatek LILIE - oddíl Bystřina 11.03.2019 11.03.2022
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 11.03.2019 11.03.2022
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 11.03.2019 11.03.2022
ostatní 2019-2022
MZ ČR - VV-OOP 11.12.2019 31.12.2022
MZ ČR - VV-OOP - kůrovec 03.04.2020 31.12.2022
MZ ČR - VV - OOP č.j. 33784-2020-MZE-16212 03.08.2020 31.12.2022
MěÚ Ostrov - VV - Velký Rybník likvidace odpadních vod z objektů 04.09.2020 30.11.2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 10.09.2020 do odvolání 10.09.2020 30.11.2020
Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Hroznětín - Merklín 23.09.2020 31.10.2020
ČEZ - oznámení o odstranění dřevin z ochranného pásma. 23.09.2020 15.11.2020
Mimořádné opatření - izolace a karanténa s účinností od 25.09.2020 do odvolání 29.09.2020 29.11.2020
Usnesení vlády ČR - NOUZOVÝ STAV od 5.10.2020 po dobu 30 dní. 01.10.2020 06.11.2020
Ochranné opatření - ochrana státních hranic ČR s účinností od 5.10.2020 do odvolání 05.10.2020 05.11.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - semafor země s nízkým výskytem onemocnění Covid 19 s účinností 05.10.2020 05.11.2020
Mimořádné opatření - organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb s účinností 05.10.2020 05.11.2020
Nařízení KHS Karlovarského kraje č. 4-2020 ze dne 30.09.2020 05.10.2020 05.11.2020
Mimořádné opatření - omezení provozoven a služeb od 05.10.2020 do odvolání 05.10.2020 05.11.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Ruprechtov 07.10.2020 27.10.2020
KHS KK - Mimořádné opatření č.5-2020 13.10.2020 28.10.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - sítě Rafanda 13.10.2020 29.10.2020
Sbírka zákonů částka 166 ze dne 12.10.2020 - Nová opatření spojená s Covid 19 13.10.2020 30.10.2020
Mimořádné opatření - záznam hospitalizovaném pozitivním nálezu ISIN s účinností od 21.10.2020 20.10.2020 20.11.2020
Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a 20.10.2020 20.11.2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 21.10.2020 do odvolání 20.10.2020 20.11.2020
SPÚ - Oznámení o zamýšleném převodu pozemku k.ú. Hroznětín 20.10.2020 20.01.2021
Krizové opatření - o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 21.10.2020 22.10.2020 22.11.2020
Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob 21.10.2020 22.10.2020 22.11.2020
Krizové opatření - omezení správních úřadů od 21.10.2020 22.10.2020 22.11.2020
Veřejná vyhláška - Farma Odeř zpopelňovací zařízení živ. tkání. 22.10.2020 07.11.2020
Sbírka zákonů částka 172 ze dne 22.10.2020 změna 26.10.2020 15.11.2020
Sbírka zákonů částka 174 ze dne 22.10.2020 prodloužení platnosti 26.10.2020 15.11.2020
rozpočtová opatření 2019
Rozpočové opatření č.12 ze dne 31.12.2019 29.01.2020 28.02.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2018
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín 16.04.2018 17.04.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní sdružení skautů a skautek LILIE K. Vary oddíl Bystřina 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní charita Ostrov 2018 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - TJ Olympie oprava zábradlí 27.06.2018 30.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Ostrov 02.07.2018 02.07.2021
závěrečný účet
SOB - Závěrečný účet 2019 - schválený 24.06.2020 30.06.2021
Závěrečný účet hospodaření města Hroznětín za rok 2019 - schválený 24.06.2020 30.06.2021
Zpráva o přezkoumání hospodaření města Hroznětín 2019 24.06.2020 30.06.2021
střednědobý výhled
Schválený sdřednědobý výhled na roky 2019-2021 10.01.2018 10.02.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2017
Veřejnoprávní smlouva - Občanské sdružení skautů a skautek Bystřina 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - TJ Olympie Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Ostrov 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - SDH Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva -ČZS Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Soňja Hronová Hlůžková 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 29.03.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - KSDO Hájek 19.04.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - NWT K. Vary 2017 15.05.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - ČRS Ostrov 2017 15.05.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - MUDr. Vyhlídková 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Mudr. Jedelský 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - p. Janáčková 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Ostrovský macík z.s. 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Pomáhej Srdcem z.s. 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - TJ Olympie oprava budovy 02.10.2017 31.12.2020
Smlouva - dodatek č.1 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Hroznětín 14.12.2017 31.12.2020
ostatní 2015-2018
Město Hroznětín - oznámení pověřence 21.05.2018 31.12.2022

  zobrazit dokumenty v archivu