Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
rozpočet obce
VSOZČ - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
Město Hroznětín - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
SKHZ - povinně zveřejněné informace 04.02.2020 04.02.2023
SOB - rozpočet na rok 2021 schválený 21.01.2021 21.01.2022
zveřejněné smlouvy - rok 2021
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - Zapsaný spolek skautů a skautek Lilie 08.04.2021 08.04.2024
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - Oblastní charita Ostrov 08.04.2021 08.04.2024
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - TJ Olympie Hroznětín z.s. 08.04.2021 08.04.2024
Darovací smlouva - Obec Lužice 07.07.2021 07.07.2024
Darovací smlouva Svazek obcí Podbořansko 10.07.2021 30.06.2024
Darovací smlouva - Obec Mikulčice 22.07.2021 22.07.2024
Darovací smlouva - Městys Moravská Nová Ves 22.07.2021 22.07.2024
rozpočtová opatření 2021
Rozpočové opatření č. 1 ze dne 29.03.2021 23.04.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 2 ze dne 21.04.2021 28.04.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 3 ze dne 26.05.2021 08.06.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 4 ze dne 28.06.2021 02.07.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 5 ze dne 12.07.2021 21.07.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 7 ze dne 21.07.2021 22.07.2021 28.02.2022
Rozpočové opatření č. 6 ze dne 19.07.2021 22.07.2021 28.02.2022
Rozpočet obce 2021
Rozpočet města hroznětín na rok 2021 HČ - schválený 05.01.2021 05.01.2022
Rozpočet města hroznětín na rok 2021 - schválený 05.01.2021 05.01.2022
zveřejněné smlouvy - rok 2020
Veřejnoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Skautská organizace Lilie, oddíl Bystřina Hroznětín 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Oblastní charita Ostrov 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouvy TJ Olympie Hroznětín z.s. 01.07.2020 01.07.2023
rozpočtová opatření 2020
Rozpočové opatření č. 9 ze dne 31.12.2020 - závěrečné 27.01.2021 28.02.2022
zveřejněné smlouvy - rok 2019
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení skautů a skatek LILIE - oddíl Bystřina 11.03.2019 11.03.2022
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 11.03.2019 11.03.2022
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 11.03.2019 11.03.2022
ostatní 2019-2022
MZ ČR - VV-OOP 11.12.2019 31.12.2022
MZ ČR - VV-OOP - kůrovec 03.04.2020 31.12.2022
MZ ČR - VV - OOP č.j. 33784-2020-MZE-16212 03.08.2020 31.12.2022
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II a III třídy na rok 2021 01.12.2020 31.12.2021
Příloha k VV - OOP stanovení podmínek pri havárii vodovodů a kanalizace v roce 2021 16.03.2021 31.12.2021
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení ópatření při havárii vodovodu a kanalizace v roce 2021 16.03.2021 31.12.2021
VV OOP - monitorovací kalendář KHS KK 09.04.2021 30.09.2021
Záměr prodeje pozemků k výstavbě 12 RD Hroznětín-Rafanda 19.07.2021 10.09.2021
KVS - Nařízení veterinární zprávy - ukončení MVO ze dne 14.4.2021 21.07.2021 06.08.2021
KÚKK - Posuzování vlivů na ŽP - Program rozvoje KK 2021-2027 návrh koncepce včetně vyhodnocení 22.07.2021 06.08.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 31.7.2021 do odvolání 02.08.2021 17.08.2021
Ochrané opatření - vstup do zemí e extrémním rizikem nákazy covid 19 s účinností od 1.8 do 31.8.2021 02.08.2021 31.08.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - semafor země s nízkým výskytem onemocnění Covid 19 s od 2.8.20 02.08.2021 17.08.2021
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 31.7.2021 do odvolání 02.08.2021 31.08.2021
Změna mimořádné opatření ze dne 29.6.2021 omezení provozu školských zařízení s účinností od 1.8.2021 02.08.2021 31.08.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb od 1.8.2021 do odvolání 02.08.2021 18.08.2021
KHS KK - OOP - zákaz koupání Velký Rybník 02.08.2021 15.09.2021
závěrečný účet
SOB - Závěrečný účet + zpráva o přezkoumání za rok 2020 21.06.2021 30.06.2022
SOB - příloha č. 1 k Závěrečnému účtu hospodaření za rok 2020 21.06.2021 30.06.2022
SOB - příloha č. 1b k Závěrečnému účtu hospodaření za rok 2020 21.06.2021 30.06.2022
Závěrečný účet hospodaření města Hroznětína za rok 2020 - schválený 02.07.2021 30.06.2022
střednědobý výhled
Střednědobý výhled města Hroznětín na roky 2021-2024-schválený 16.12.2020 31.12.2024
ostatní 2015-2018
Město Hroznětín - oznámení pověřence 21.05.2018 31.12.2022

  zobrazit dokumenty v archivu