Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
rozpočet obce
Město Hroznětín - povinně zveřejněné informace 09.01.2018 31.12.2019
SKHZ - povině zveřejněné informace 19.01.2018 31.12.2019
VSOZČ - povinně zveřejněné informace 30.01.2019 31.12.2019
zveřejněné smlouvy - rok 2019
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 11.03.2019 11.03.2022
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení skautů a skatek LILIE - oddíl Bystřina 11.03.2019 11.03.2022
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 11.03.2019 11.03.2022
ostatní 2019-2022
Omexon - Oznámení zahájení stavby v lokalitě Velký Rybník 13.03.2019 31.07.2019
VOLBY - stanovení počtu členů OVK 25.03.2019 25.05.2019
VOLBY - stanovení volebního okrsku a termín voleb do EP 25.03.2019 25.05.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na komunikacích 2019 03.04.2019 30.05.2019
SPÚ - Protokol o domapování BPEJ - k.ú. Ruprechtov u Hroznětína 23.04.2019 23.05.2019
Dražební vyhláška č.j. 179 EX 483-18-50 23.04.2019 31.05.2019
FÚ - daň z nemovitých pro rok 2019 26.04.2019 27.05.2019
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP omezení vstupu do obory Hájek 26.04.2019 27.05.2019
Kotlíkové dotace - seminář pro zájemce 06.05.2019 22.05.2019
Volby do EP - Oznámení o době a místě konání. 09.05.2019 25.05.2019
Záměr koupě pozemku do majetku města 09.05.2019 25.05.2019
Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 09.05.2019 25.05.2019
VZ - Hroznětín rekonstrukce veřejného osvětlení RVO III. 20.05.2019 31.05.2019
Dražební vyhláška č.j. 144 EX 1501-14-87 21.05.2019 12.06.2019
rozpočtová opatření 2019
Rozpočové opatření č.1 ze dne 15.04.2019 17.04.2019 28.02.2020
rozpočet obce 2019
Rozpočet města Hroznětín na rok 2019 - schválený 03.01.2019 28.02.2020
Rozpočet města Hroznětín HČ na rok 2019 - schválený 03.01.2019 28.02.2020
Rozpočet města Hroznětín na rok 2019 - schválený, oprava 10.04.2019 28.02.2020
zveřejněné smlouvy - rok 2018
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín 16.04.2018 17.04.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní charita Ostrov 2018 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní sdružení skautů a skautek LILIE K. Vary oddíl Bystřina 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - TJ Olympie oprava zábradlí 27.06.2018 30.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Ostrov 02.07.2018 02.07.2021
závěrečný účet
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2017 + Zpráva o přezkumu hospodaření v roce 2017 20.06.2018 30.06.2019
SOB - Závěrečný účet za rok 2017 - schválený 09.07.2018 09.07.2019
VSOZČ - návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy auditora 06.05.2019 07.06.2019
střednědobý výhled
SOB - návrh střednědobého výhledu na roky 2017-2019 21.11.2017 07.12.2019
ZŠ - střednědový výhled na roky 2019-2020 10.01.2018 10.02.2020
Schválený sdřednědobý výhled na roky 2019-2021 10.01.2018 10.02.2021
MŠ - střednědový výhled na roky 2019-2020 10.01.2018 10.02.2020
zveřejněné smlouvy - rok 2017
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva -ČZS Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Soňja Hronová Hlůžková 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - SDH Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Ostrov 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - TJ Olympie Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Občanské sdružení skautů a skautek Bystřina 29.03.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - KSDO Hájek 19.04.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - ČRS Ostrov 2017 15.05.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - NWT K. Vary 2017 15.05.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Ostrovský macík z.s. 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Pomáhej Srdcem z.s. 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - p. Janáčková 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Mudr. Jedelský 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - MUDr. Vyhlídková 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - TJ Olympie oprava budovy 02.10.2017 31.12.2020
Smlouva - dodatek č.1 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Hroznětín 14.12.2017 31.12.2020
ostatní 2015-2018
Město Hroznětín - oznámení pověřence 21.05.2018 31.12.2022
SOB rozpočet na rok 2019 – schválený 19.12.2018 31.12.2019

  zobrazit dokumenty v archivu