Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
rozpočet obce
Město Hroznětín - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
VSOZČ - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
SKHZ - povinně zveřejněné informace 04.02.2020 04.02.2023
SOB - rozpočet na rok 2021 schválený 21.01.2021 21.01.2022
zasedání zastupitelstva
Program zasedání ZKK dne 26.04.2021 15.04.2021 26.04.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2021
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - TJ Olympie Hroznětín z.s. 08.04.2021 08.04.2024
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - Zapsaný spolek skautů a skautek Lilie 08.04.2021 08.04.2024
Veřejnoprávní smlouva individuální dotace z rozpočtu města - Oblastní charita Ostrov 08.04.2021 08.04.2024
rok 2021
AMA s.r.o. Liberec - Žádost dle zákona č.106-199 Sb - RSP2021 22.03.2021 22.04.2021
rok 2021
Zápis z jednání Rady města č. 8 ze dne 12.04.2021 15.04.2021 21.04.2021
zasedání zastupitelstva 2021
Zápis a usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2021 06.04.2021 22.04.2021
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 21.04.2021 14.04.2021 21.04.2021
Rozpočet obce 2021
Rozpočet města hroznětín na rok 2021 - schválený 05.01.2021 05.01.2022
Rozpočet města hroznětín na rok 2021 HČ - schválený 05.01.2021 05.01.2022
zveřejněné smlouvy - rok 2020
Veřejnoprávní smlouva Skautská organizace Lilie, oddíl Bystřina Hroznětín 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Oblastní charita Ostrov 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouvy TJ Olympie Hroznětín z.s. 01.07.2020 01.07.2023
rozpočtová opatření 2020
Rozpočové opatření č. 9 ze dne 31.12.2020 - závěrečné 27.01.2021 28.02.2022
zveřejněné smlouvy - rok 2019
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 11.03.2019 11.03.2022
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 11.03.2019 11.03.2022
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení skautů a skatek LILIE - oddíl Bystřina 11.03.2019 11.03.2022
ostatní 2019-2022
MZ ČR - VV-OOP 11.12.2019 31.12.2022
MZ ČR - VV-OOP - kůrovec 03.04.2020 31.12.2022
MZ ČR - VV - OOP č.j. 33784-2020-MZE-16212 03.08.2020 31.12.2022
VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II a III třídy na rok 2021 01.12.2020 31.12.2021
SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu 03.02.2021 04.05.2021
SPÚ – Oznámení o zamýšleném převodu 12.02.2021 12.05.2021
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné ú pravy na pozemní komunikaci Bystřice, Poto 12.03.2021 30.04.2021
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení ópatření při havárii vodovodu a kanalizace v roce 2021 16.03.2021 31.12.2021
Příloha k VV - OOP stanovení podmínek pri havárii vodovodů a kanalizace v roce 2021 16.03.2021 31.12.2021
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodná úprava na komunikaci Hroznětín 31.03.2021 17.04.2021
Ochrané opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemosnění Covid 19 s 31.03.2021 31.05.2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví - semafor země s nízkým výskytem onemocnění Covid 19 s od 5.4 06.04.2021 21.04.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR od 5.4.2021 do odvolání 06.04.2021 21.04.2021
Mimořádné opatření - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021 07.04.2021 27.04.2021
Mimořádné opatření - testování zaměstnanců ve školách 07.04.2021 27.04.2021
Mimořádné opatření - testování žáků ve školách 07.04.2021 27.04.2021
Mimořádné opatření - opatření ve školách a 1 fází rozvolnění s účinností od 12.4.2021 do odvolání 07.04.2021 27.04.2021
Mimořádné opatření - omezení obchodu a služeb od 12.4.2021 do odvolání 07.04.2021 27.04.2021
Mimořádné opatření - nošení prostředků dýchacích cest s účinností od 12.4.2021 do odvolání 07.04.2021 27.04.2021
Mimořádné opatření - návštevy pacientů ve zdravotnických a sociálních zařízení s účinností od 12.4.2 07.04.2021 27.04.2021
Mimořádné opatření - podmínky vycházek u poskytovatelů soc.služeb s účinností od 12.4.2021 do odvol 07.04.2021 27.04.2021
Mimořádné opatření - omezení návštěv ve věznicích a účinností od 12.4.2021 do odvolání 07.04.2021 27.04.2021
VV OOP - monitorovací kalendář KHS KK 09.04.2021 30.09.2021
Mimořádné opatření - omezování poskytování sociálních služeb s účinností od 13.4.2021 13.04.2021 30.04.2021
Změna mimořádné opatření - k testování žákůve školách ze dne 6.4.2021 s účinností od 13.4.2021 13.04.2021 30.04.2021
Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10.4.2021 s účinností od 13.4.2021 13.04.2021 30.04.2021
Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 19.4.2021 do odvolání 13.04.2021 30.04.2021
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci Bystřice 15.04.2021 30.06.2021
KVS - Nařízení veterinární zprávy k tlumení nákazy tularémie zajíců 15.04.2021 01.05.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2018
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín 16.04.2018 17.04.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní sdružení skautů a skautek LILIE K. Vary oddíl Bystřina 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní charita Ostrov 2018 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - TJ Olympie oprava zábradlí 27.06.2018 30.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Ostrov 02.07.2018 02.07.2021
závěrečný účet
Závěrečný účet hospodaření města Hroznětín za rok 2019 - schválený 24.06.2020 30.06.2021
SOB - Závěrečný účet 2019 - schválený 24.06.2020 30.06.2021
Zpráva o přezkoumání hospodaření města Hroznětín 2019 24.06.2020 30.06.2021
střednědobý výhled
Střednědobý výhled města Hroznětín na roky 2021-2024-schválený 16.12.2020 31.12.2024
ostatní 2015-2018
Město Hroznětín - oznámení pověřence 21.05.2018 31.12.2022

  zobrazit dokumenty v archivu