Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
rozpočet obce
SOB - rozpočet svazku na rok 2020 20.12.2019 31.12.2020
Město Hroznětín - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
VSOZČ - povinně zveřejněné informace 06.01.2020 06.01.2023
SKHZ - povinně zveřejněné informace 04.02.2020 04.02.2023
zveřejněné smlouvy - rok 2020
Veřejnoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Skautská organizace Lilie, oddíl Bystřina Hroznětín 10.03.2020 10.03.2023
Veřejnoprávní smlouva Oblastní charita Ostrov 10.03.2020 10.03.2023
rozpočtová opatření 2020
Rozpočové opatření č.1 ze dne 27.04.2020 29.04.2020 28.02.2021
rozpočet obce 2020
Rozpočet města Hroznětín na rok 2020 - schválený 08.01.2020 08.01.2021
Rozpočet města Hroznětín HČ na rok 2020 - schválený 08.01.2020 08.01.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2019
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení skautů a skatek LILIE - oddíl Bystřina 11.03.2019 11.03.2022
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín z.s. 11.03.2019 11.03.2022
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 11.03.2019 11.03.2022
ostatní 2019-2022
MZ ČR - VV-OOP 11.12.2019 31.12.2022
MZ ČR - VV-OOP - kůrovec 03.04.2020 31.12.2022
KHS KK - VV OOP - monitorovací kalendář 06.04.2020 31.08.2020
Dražební vyhláška č.j. 19020 23.04.2020 27.05.2020
FÚ - VV daň z nemovitých věcí 2020 27.04.2020 27.05.2020
MěÚ Ostrov - veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy na komunikaci - Odeř výstavba chodník 28.04.2020 31.07.2020
Záměr pronájmu části (střechy) domu č.p.347 Hroznětín 18.05.2020 02.06.2020
Záměr pronájmu pozemků na základě žádosti občanů 18.05.2020 02.06.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 09.04.2020 k nařízení OVM a SO 18.05.2020 18.06.2020
Mimořádné opatření - nařízení Vězeňské službě ČR od 18.05.2020 18.05.2020 18.06.2020
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice od 18.05.2020 18.05.2020 18.06.2020
Sbírka zákonů č. 90 obsah 243,244,245,246 ze dne 13.05.2020 18.05.2020 18.06.2020
Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 19.05.2020 19.05.2020 31.05.2020
Zrušení opatření obecné povahy ze dne 16.03.2020 - omezení zdravotních výkonů 19.05.2020 31.05.2020
Mimořádné opatření - nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb testování na SARS-CoV-2 od 25.0 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu lázeňské a rehabilitační péče od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu zdravotnických zařízení a zařízení soc.služeb od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - omezení provozu škol od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
MZdČR - Mimořádná opatření omezení provozu služeb od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25.05.2020 24.05.2020 08.06.2020
rozpočtová opatření 2019
Rozpočové opatření č.12 ze dne 31.12.2019 29.01.2020 28.02.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2018
Veřenoprávní smlouva TJ Olympie Hroznětín 16.04.2018 17.04.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní sdružení skautů a skautek LILIE K. Vary oddíl Bystřina 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Oblastní charita Ostrov 2018 11.06.2018 11.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - TJ Olympie oprava zábradlí 27.06.2018 30.06.2021
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Ostrov 02.07.2018 02.07.2021
závěrečný účet
Závěrečný účet města Hroznětín za rok 2018 - schválený 24.06.2019 30.06.2020
Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2018 24.06.2019 30.06.2020
SOB - Závěrečný účet za rok 2018 - schválený 02.07.2019 30.06.2020
SOB - Závěrečný účet za rok 2018 - schválený včetně zprávy o přezkumu 15.07.2019 30.06.2020
střednědobý výhled
Schválený sdřednědobý výhled na roky 2019-2021 10.01.2018 10.02.2021
zveřejněné smlouvy - rok 2017
Veřejnoprávní smlouva -ČZS Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Občanské sdružení skautů a skautek Bystřina 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - SDH Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Sdružení obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Soňja Hronová Hlůžková 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - TJ Olympie Hroznětín 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Oblastní charita Ostrov 29.03.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost Ostrov 29.03.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - KSDO Hájek 19.04.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - ČRS Ostrov 2017 15.05.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - NWT K. Vary 2017 15.05.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Ostrovský macík z.s. 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Pomáhej Srdcem z.s. 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - p. Janáčková 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - Mudr. Jedelský 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - MUDr. Vyhlídková 21.07.2017 31.12.2020
Smlouva příspěvek z rozpočtu města - TJ Olympie oprava budovy 02.10.2017 31.12.2020
Smlouva - dodatek č.1 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Hroznětín 14.12.2017 31.12.2020
ostatní 2015-2018
Město Hroznětín - oznámení pověřence 21.05.2018 31.12.2022

  zobrazit dokumenty v archivu