Dokumenty v archivu:  
  název
Zastupitelstvo obce
      Pozvánky ZO - 2011
      Pozvánky ZO - 2012
      Pozvánky ZO - 2013
      Pozvánky ZO - 2014
      Pozvánky ZO - 2015
      Pozvánky ZO - 2016
      Pozvánky ZO - 2017
      Pozvánky ZO - 2018
Karlovarský kraj
      Pozvánky ZKK - 2011
      Pozvánky ZKK - 2012
      Pozvánky ZKK - 2013
      Pozvánky ZKK - 2014
      Pozvánky ZKK - 2015
      Pozvánky ZKK - 2016
      Pozvánky ZKK - 2017
      Pozvánky ZKK - 2018
Obecní úřad Stříbrná
      Obecně závazné vyhlášky
      Záměr prodeje - budovy s pozemky
      Záměr koupě - pozemky
      Veřejnoprávní smlouvy
      Záměry pronájmu objektů
      Závěrečný účet obce
      Zpráva o výsledku hospodaření
      Záměr prodeje - pozemky
      Záměr pronájmu - LV
      Záměry pronájmů - pozemky
      Rozpočet obce
            Výkaz plnění rozpočtu Fin 2-12
      Schválení účetní závěrky
Ostatní
      MěÚ Kraslice
      DSMOK
      Státní pozemkový úřad ČR
      Katastrální úřad
      Sčítání lidu SLDB
      Finanční úřad
      Sokolovská vodárenská
      VSMOS
VOLBY
Územní plán Stříbrná