Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Účetní závěrka
42/2018 - Účetní závěrka 2017 - SCHVÁLENÁ 11.06.2018 30.06.2019
Pozvánky ZO - 2018
81/18 - Informace o konání 28.zasedání ZO Stříbrná 26.09.2018 18.09.2018 26.09.2018
VOLBY
37/18 - Volby do ZO – oznámení stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Stříbrná 07.06.2018 06.10.2018
62/18 - Informace o vyhrazených plochách pro vylepení volebních plakátů 24.07.2018 13.10.2018
61/18 - Oznámení o době a místě konání voleb 24.07.2018 13.10.2018
60/18 - První zasedání OVK 24.07.2018 13.10.2018
59/18 - Jmenování zapisovatele OVK 24.07.2018 13.10.2018
58/18 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 24.07.2018 13.10.2018
57/18 - Stanovení minimálního počtu členů OVK 24.07.2018 13.10.2018
Veřejnoprávní smlouvy
57/17 - Veřejnoprávní smlouva o vytvoření školského obvodu 13.09.2017 13.09.2050
01/18 - Veřejnoprávní smlouva o zápisu do ISÚI adres a nemovotistí 04.01.2018 31.12.2019
38/18 - Vařejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovních fondů...v roce 2018 07.06.2018 31.12.2018
Záměr pronájmu objektů
79/18 - Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí - nebytový objekt dílen a skladů na st.par.č.614 11.09.2018 26.09.2018
80/18 - Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí - nebytová část č.p.376 kadeřnictví 11.09.2018 26.09.2018
Závěrečný účet obce
41/18 - Závěrečný účet obce Stříbrná za rok 2017 - SCHVÁLENÝ 11.06.2018 30.06.2019
Ostatní
75/18 - ÚP,informace o projektu ESF, 29.08.2018 30.09.2018
78/18 - ČEZ -Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.09.2018 15.11.2018
77/18 - ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 10.09.2018 21.09.2018
Karlovarský kraj
64/18 - Rozhodnutí hejtmanky KK č. 1/2018-Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 27.07.2018 30.09.2018
DSMOK
35/18 - DSMOK - rozpočtový střednědobý výhled 2019-2022 07.06.2018 31.12.2022
34/18 - DSMOK - rozpočet na rok 2018 07.06.2018 31.03.2019
55/18 - Cesta k zobrazení rozpočtu DSMOK 11.07.2018 29.03.2019
82/18 - 4. zasedání valné hromady DSMOK 19.09.2018 26.09.2018
Rozpočet obce
97/17 - Oznámení o zveřejnění dokumentů obec Stříbrná 20.12.2017 31.12.2050
96/17 - Schválený Střednědobý výhled obce Stříbrná rok 2018-2020 20.12.2017 31.12.2020
95/17 - Schválený rozpočet obce na rok 2018 20.12.2017 31.12.2018
03/18 - Rozpočtové opatření č.9-2017 26.01.2018 31.12.2018
04/18 - Rozpočtové opatření č.1-2018 30.01.2018 31.12.2018
20/18 - Rozpočtové opatření č.2-2018 22.03.2018 31.12.2018
21/18 - Rozpočtové opatření č.3-2018 05.04.2018 31.12.2018
39/18 - Rozpočtové opatření č.4-2018 08.06.2018 31.12.2018
52/18 - Rozpočtové opatření č.5-2018 04.07.2018 31.12.2018
56/18 - Rozpočtové opatření č.6-2018 23.07.2018 31.12.2018

  zobrazit dokumenty v archivu