Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Pozvánky ZKK - 2018
02/18 - Program 9. mimořádného zasedání ZKK 17.01.2018 25.01.2018
Výkaz plnění rozpočtu Fin 2-12
99/17 - Výkaz plnění rozpočtu Fin 2-12 - sestavený k 30.11.2017 21.12.2017 31.01.2018
VOLBY
78/17 - Stanovení minim.počtu členů OVK,inform.o počtu a sídle VK,jmenov.zapis.OVK 13.11.2017 27.01.2018
81/17 - Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta ČR 20.11.2017 27.01.2018
93/17 - Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů - Volba prezidenta ČR 13.12.2017 27.01.2018
92/17 - První zasedání OVK - Volba prezidenta ČR 13.12.2017 27.01.2018
Veřejnoprávní smlouvy
33/12 - Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - projednávání přestupků 25.05.2012 25.05.2018
57/17 - Veřejnoprávní smlouva o vytvoření školského obvodu 13.09.2017 13.09.2050
01/18 - Veřejnoprávní smlouva o zápisu do ISÚI adres a nemovotistí 04.01.2018 31.12.2019
Závěrečný účet obce
31/17 - Závěrečný účet obce Stříbrná za rok 2016 21.04.2017 30.06.2018
Ostatní
73/17 - Rozhodnutí - vyloučení vstupu do lesa 06.11.2017 01.02.2018
Rozpočet obce
95/17 - Schválený rozpočet obce na rok 2018 20.12.2017 31.12.2018
96/17 - Schválený Střednědobý výhled obce Stříbrná rok 2018-2020 20.12.2017 31.12.2020
97/17 - Oznámení o zveřejnění dokumentů obec Stříbrná 20.12.2017 31.12.2050
98/17 - Rozpočtové opatření č.8-2017 20.12.2017 31.01.2018

  zobrazit dokumenty v archivu