Dokumenty v archivu:  
  název
obecně závazné vyhlášky
rozpočet obce
ostatní
zasedání zastupitelstva
      zasedání zastupitelstva 2016
      Zasedání zastupitelstva 2017
      zasedání zastupitelstva 2014 - 2015
      zasedání zastupitelstva 2006 - 2013
Jednací řád zastupitelstva obce Račín
Veřejnoprávní smlouvy
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Požární řád obce
Veřejné vyhlášky