naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
historie obce
kontakty
úřední hodiny
povinně zveřejňované informace
zastupitelstvo
hasiči
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

hasiči

sbor dobrovolných hasičů
 

 

historie obce


V jednom z tichých údolí šumavského podhůří, jímž protéká malá horská říčka Kolčava (s úředním názvem Novosedelský potok),asi 4 km západně od nejvyšší hory strakonického okresu - Mladotického vrchu - leží malá vesnička Zvotoky.Podle doložených historických pramenů je to jedna z nejstarších obcí zdejšího kraje, jejíž vznik spadá až do období 1.tisíciletí, snad až do zášeří dob pohanských.První zmínka o ní je v darovací listině knížete Břetislava I. s datem 18.října 1045, kterou kníže daruje ves spolu s jinými klášteru Benediktinů v Břevnově u Prahy.

Postupem času se páni obce měnili - ves patřila ve 14. a 15.století k panství vimperskému, později k panství dobršskému, strakonickému a volyňskému.Obyvatelé obce nalézali obživu především v zemědělství.Z historických pramenů se dovídáme, že o skrovnou úrodu z kamenitých políček se dělili se svými pány i s církví.

Také první světová válka si v obci vybrala svou daň ve formě deseti životů zvotockých mužů.Období první republiky znamenalo rozkvět a oživení obce.V roce 1920 byla zřízena škola, v roce 1928 pro ní byla postavena nová školní budova.V obci tehdy prosperoval žulový lom na vrchu Tyterci, kde se těžila velmi kvalitní žula a dodávala se na stavby v širokém okolí.Dnes je lom zatopen a malé jezírko pod skálou vytváří prostředí jako stvořené pro strašidelnou pohádku. Období socializace poznamenalo Zvotoky stejně jako jiné malé vesnice: vzniklo zemědělské družstvo, starší lidé zde zůstali pracovat, jejich děti odcházeli do města za lepším životem.Obec se vylidnila.

Dnes má 41 popisných čísel s 76 stálými obyvateli.18 domů je využíváno jako víkendové chalupy. Přesto v posledních letech dochází k částečnému oživování.Trvalé obývané domy i víkendové chalupy opravují majitelé, o vše ostatní se obětavě stará obecní úřad.Náves i cesty jsou upravené, kaple opravena, hasičská zbrojnice renovována, budova bývalé školy upravena na hospodu a obchod.V obci prosperuje truhlářská dílna pana Hejla, pstruhová farma pana Mikeše, zahradnictví pana Reichla a autodoprava pana Martínka.Především však u nás hosté najdou krásnou přírodu, čisté lesy, březové háje, stráně a remízky, čistou vodu v potoce a spoustu dobrých lidí.

                                                                Sepsala kronikářka, paní učitelka Hana Krejčová


 

úřední e-deska

CZECHPOINT

nové fotografie

masopust
masopust
stavění májky
stavění májky