Dokumenty v archivu:  
  název
obecně závazné vyhlášky
Usnesení vlády České republiky
Informace starosty
dotace - projekty
Kotlíková dotace
      Kotlíková dotace 2016
Rozpočtová opatření
      Rozpočtová opatření 2019
      Rozpočtová opatření 2020
Karlovarský kraj
Záměry prodeje
Zastupitelstvo obce
Účetní uzávěrky
Mikroregion
Volby
Uzemní plán Milíkov
      Návrh změny č. 1 územní plán Milíkov
Rozpočty
Usnesení zastupitelstva 2011
      Usnesení zastupitelstva 2006
      Usnesení zastupitelstva 2007
      Usnesení zastupitelstva 2008
      Usnesení zastupitelsva 2009
      Usnesení zastupitelstva 2010
ostatní
Mimořádná opatřeni MZd