Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zá 24.07.2014 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 15.03.2016 15.03.2023
Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj k 27. 7. 2017 02.08.2017 02.08.2018
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 16.10.2017 16.10.2023
Výroční zpráva o poskytování informací o činnosti OÚ Milíkov 15.05.2018 31.12.2018
dotace - projekty
Rekonstrukce Veřejného osvětlení 27.11.2017 27.11.2022
Informace starosty obce:Dopravní automobil 14.01.2018 14.01.2023
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2018 a 2/2018 06.04.2018 31.12.2018
Účetní uzávěrky
Závěrečný účet za rok 2016 schválený 16.08.2017 30.06.2018
Účetní závěrku za rok 2017 26.05.2018 30.06.2018
ostatní
VV-NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZ 21.09.2017 22.09.2018
Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemek 21.09.2017 29.09.2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 01.03.2018 30.03.2019
Rozpočty
Rozpočtový výhled 16.08.2017 31.12.2021
Rozpočtový výhled obce Milíkov na roky 2019 – 2022 dle novely č. 557/2004 Sb., zákona č. 250/2000 Sb 01.12.2017 31.12.2022
Schválený rozpočet obce Milíkov na rok 2018 28.12.2017 31.12.2018

  zobrazit dokumenty v archivu