Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zá 24.07.2014 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 15.03.2016 15.03.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 16.10.2017 16.10.2023
Kontakt na pověřence obce 30.05.2018 30.05.2050
Informace starosty: Zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1 září 2022 20.05.2019 01.09.2022
Sdělení MZd ke covid-19 ze dne 31 srpna 2020 01.09.2020 02.10.2020
Rozpočtová opatření 2020
Rozpočtové opatření č.1 20.05.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.3 25.06.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.2 02.07.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č.4 24.09.2020 31.12.2020
Mimořádná opatřeni MZ
Sdělení MZd - seznam zemí s nízkým rizikem Covid-19 ze dne 3. 9. 2020 05.09.2020 06.10.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem 14.09.2020 15.10.2020
Mimořádné opatření ke covid-19 ze dne 17 září 2020 19.09.2020 20.10.2020
Mimořádné opatření ke covid-19 ze dne 16 září 2020 19.09.2020 20.10.2020
Mimořádné opatření - izolace a karanténa 25.09.2020 26.10.2020
Mimořádné opatření ke covid-19 ze dne 23 září 2020 25.09.2020 07.10.2020
dotace - projekty
Rekonstrukce Veřejného osvětlení 27.11.2017 27.11.2022
Informace starosty obce:Dopravní automobil 14.01.2018 14.01.2023
Projekt „Oprava krytu místní komunikace, Milíkov“ 17.06.2020 17.06.2025
Volby
Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3. října 2020 21.08.2020 03.10.2020
Volby do Senátu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020 21.08.2020 03.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 15.09.2020 03.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu ČR 15.09.2020 10.10.2020
ostatní
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZe ze den 2.4.2020 06.04.2020 31.12.2020
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad Cheb 19.05.2020 31.12.2020
Nabídka pozemků k pronájmu- Pracoviště Cheb 07.08.2020 01.10.2020
Hledání vlastníků zveřejněných pozemků 03.09.2020 31.12.2022
obecně závazné vyhlášky
Veřejná vyhláška MZ: opatření pro oblasti zasažené kůrovcocou kalamitou 17.01.2020 31.12.2022
Rozpočty
Rozpočtový výhled 16.08.2017 31.12.2021
Rozpočtový výhled obce Milíkov na roky 2019 – 2022 dle novely č. 557/2004 Sb., zákona č. 250/2000 Sb 01.12.2017 31.12.2022
Rozpočet schválený na rok 2020 22.01.2020 31.12.2020

  zobrazit dokumenty v archivu