Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zá 24.07.2014 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 15.03.2016 15.03.2023
Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj 09.05.2017 30.04.2018
1. výzva - kotlíková dotace 31.07.2017 29.03.2018
Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj k 27. 7. 2017 02.08.2017 02.08.2018
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 16.10.2017 16.10.2023
dotace - projekty
Informace starosty obce: Rekonstrukce veřejného osvětlení 24.05.2017 30.03.2018
Rekonstrukce Veřejného osvětlení 27.11.2017 27.11.2022
Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 1/2017 15.06.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.2 a 3 /2017 05.07.2017 31.12.2017
Informace, kde lze najít listinnou podobu rozpočtových opatření 16.08.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.4 a č.5/2017 23.09.2017 31.12.2017
Rozpočtové opatření č.6. 16.11.2017 31.12.2017
Účetní uzávěrky
Závěrečný účet za rok 2016 schválený 16.08.2017 30.06.2018
Volby
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise. 16.11.2017 13.01.2018
ostatní
Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ 01.02.2017 01.02.2018
Projekt: Pořízení velkokapacitní CAS pro JSDH Milíkov 24.02.2017 31.12.2017
VV-NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZ 21.09.2017 22.09.2018
Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemek 21.09.2017 29.09.2018
VV - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Stanovení 31.10.2017 11.12.2017
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 01.12.2017 15.12.2017
Rozpočty
Rozpočet obce Milíkov na rok 2017 15.03.2017 31.12.2017
Schválený rozpočet obce Milíkov na rok 2017 21.07.2017 31.12.2017
Rozpočtový výhled 16.08.2017 31.12.2021
Rozpočtový výhled obce Milíkov na roky 2019 – 2022 dle novely č. 557/2004 Sb., zákona č. 250/2000 Sb 01.12.2017 31.12.2022
Návrh rozpočtu obce Milíkov na rok 2018 01.12.2017 30.03.2018

  zobrazit dokumenty v archivu