Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zá 24.07.2014 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 15.03.2016 15.03.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 16.10.2017 16.10.2023
Kontakt na pověřence obce 30.05.2018 30.05.2050
Informace starosty: Zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1 září 2022 20.05.2019 01.09.2022
Mimořádná opatřeni MZ
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem 19.01.2021 03.02.2021
Sdělění: Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem 25.01.2021 09.02.2021
Usnesení vlády České republiky
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. ledna 2021 č. 33 o přijetí krizového opatření 12.01.2021 12.02.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. ledna 2021 19.01.2021 03.02.2021
21USNESENÍVLÁDYČESKÉ REPUBLIKYze dne 22. ledna 2021 25.01.2021 09.02.2021
dotace - projekty
Rekonstrukce Veřejného osvětlení 27.11.2017 27.11.2022
Informace starosty obce:Dopravní automobil 14.01.2018 14.01.2023
Projekt „Oprava krytu místní komunikace, Milíkov“ 17.06.2020 17.06.2025
ostatní
Hledání vlastníků zveřejněných pozemků 03.09.2020 31.12.2022
Aktuální informace OÚ Milíkov (ke dni 22.1.2021) 22.01.2021 14.02.2021
obecně závazné vyhlášky
Veřejná vyhláška MZ: opatření pro oblasti zasažené kůrovcocou kalamitou 17.01.2020 31.12.2022
Rozpočty
Rozpočtový výhled 16.08.2017 31.12.2021
Rozpočtový výhled obce Milíkov na roky 2019 – 2022 dle novely č. 557/2004 Sb., zákona č. 250/2000 Sb 01.12.2017 31.12.2022
ROZPOČET OBCE MILÍKOV na rok 2021 (schválený) 22.12.2020 31.12.2021

  zobrazit dokumenty v archivu