Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zá 24.07.2014 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 15.03.2016 15.03.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 16.10.2017 16.10.2023
Kontakt na pověřence obce 30.05.2018 30.05.2050
Informace starosty: Zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1 září 2022 20.05.2019 01.09.2022
Návrh změny č. 1 územní plán Milíkov
ÚP - základní členění 30.09.2019 18.11.2019
ÚP - hlavní výkres 30.09.2019 18.11.2019
ÚP- výkres VPS 30.09.2019 18.11.2019
ÚP - koordinační výkres 30.09.2019 18.11.2019
ÚP - výkres ZPF 30.09.2019 18.11.2019
ÚP - doprava 30.09.2019 18.11.2019
ÚP - textová část změny č. 1 30.09.2019 18.11.2019
ÚP - textová část změny č. 2 30.09.2019 18.11.2019
ÚP - širší vztahy 30.09.2019 18.11.2019
Rozpočtová opatření 2019
Rozpočtové opatření č. 2, č. 3 22.06.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 17.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové oopatření č. 5 04.09.2019 31.12.2019
Rozpočtové oopatření č.6 04.09.2019 31.12.2019
Rozpočtové oopatření č. 7 16.09.2019 31.12.2019
Informace starosty
Informace starosty: výměna střešní krytiny na Kulturním domě v Milíkově 04.06.2019 11.12.2019
dotace - projekty
Rekonstrukce Veřejného osvětlení 27.11.2017 27.11.2022
Informace starosty obce:Dopravní automobil 14.01.2018 14.01.2023
Poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komuni 26.08.2019 31.03.2020
Informace starosty obce: Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 12.10.2019 31.12.2019
Záměry prodeje
Záměr prodeje pozemků č. 6/2019 02.11.2019 31.12.2019
Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo 06.03.2019 06.03.2020
ostatní
Nabídka pozemků k pronájmu 27.08.2019 31.12.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZ 04.09.2019 31.12.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILÍKOV 30.09.2019 18.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ - Přičleněním honebních pozemků v k.ú. Jesenice; Odrava; Tuřany u Kynšpe 11.11.2019 26.11.2019
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad 11.11.2019 30.03.2020
obecně závazné vyhlášky
OZV o regulaci hluku v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 04.07.2019 31.12.2019
Rozpočty
Rozpočtový výhled 16.08.2017 31.12.2021
Rozpočtový výhled obce Milíkov na roky 2019 – 2022 dle novely č. 557/2004 Sb., zákona č. 250/2000 Sb 01.12.2017 31.12.2022
Rozpočet obce Milíkov na rok 2019 19.12.2018 31.12.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 12.11.2019 13.12.2019
Rozpočtový výhled 2021-2024 12.11.2019 13.12.2019

  zobrazit dokumenty v archivu