Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zá 24.07.2014 31.12.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 15.03.2016 15.03.2023
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zá 16.10.2017 16.10.2023
Kontakt na pověřence obce 30.05.2018 30.05.2050
Informace starosty: Zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1 září 2022 20.05.2019 01.09.2022
Rozpočtová opatření 2019
Rozpočtové opatření č. 2, č. 3 22.06.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 17.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové oopatření č.6 04.09.2019 31.12.2019
Rozpočtové oopatření č. 5 04.09.2019 31.12.2019
Rozpočtové oopatření č. 7 16.09.2019 31.12.2019
Informace starosty
Informace starosty: výměna střešní krytiny na Kulturním domě v Milíkově 04.06.2019 11.12.2019
dotace - projekty
Rekonstrukce Veřejného osvětlení 27.11.2017 27.11.2022
Informace starosty obce:Dopravní automobil 14.01.2018 14.01.2023
Poskytnuta dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komuni 26.08.2019 31.03.2020
Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo 06.03.2019 06.03.2020
ostatní
Chevak a. s. - porovnání všech položek pro výpočet ceny vodného a stočného 07.05.2019 30.09.2019
Nabídka pozemků k pronájmu 27.08.2019 31.12.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MZ 04.09.2019 31.12.2019
obecně závazné vyhlášky
OZV o regulaci hluku v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 04.07.2019 31.12.2019
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody 26.07.2019 31.10.2019
Rozpočty
Rozpočtový výhled 16.08.2017 31.12.2021
Rozpočtový výhled obce Milíkov na roky 2019 – 2022 dle novely č. 557/2004 Sb., zákona č. 250/2000 Sb 01.12.2017 31.12.2022
Rozpočet obce Milíkov na rok 2019 19.12.2018 31.12.2019

  zobrazit dokumenty v archivu