Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Výpis přijatých usnesení z 5. zasedání ZMČ - 19. 6. 2019 26.06.2019 26.07.2019
ostatní
VV-oznámení o vyd. změn Z 2787/00 vlny IV celoměstsky výz. změn 28.05.2019 04.07.2019
VV-oznámení o vyd. změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV celoměstsky výz. změn 28.05.2019 04.07.2019
Dražební vyhláška-nemovitá věc na p.č. 490/31 k.ú. Lysolaje 06.06.2019 01.08.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav 26.06.2019 15.08.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav 26.06.2019 15.08.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 26.06.2019 21.08.2019
rozpočet
Pravidla rozpočtového provizoria 09.11.2018 31.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2019 02.01.2019 31.12.2019
Schválený finanční plán a střednědobý výhled ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na rok 2019 02.01.2019 31.12.2019
Schválený finanční plán a střednědobý výhled MŠ Pampeliška na rok 2019 02.01.2019 31.12.2019

  zobrazit dokumenty v archivu