Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Plnění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 22.05.2018 25.05.2019
ostatní
Nabídka pozemků k pronájmu 03.10.2018 01.02.2019
Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemek parc. č. 474/26 o výměře 1 255 m2 v katastrálním území Lysol 02.01.2019 20.01.2019
rozpočet
Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2017 a Zpráva auditora 09.05.2018 09.05.2019
Finanční plán ZŠ Járy Cimrmana na rok 2018 09.11.2018 31.01.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2018 09.11.2018 31.01.2019
Finanční plán MŠ Pampeliška na rok 2018 09.11.2018 31.01.2019
Pravidla rozpočtového provizoria 09.11.2018 31.12.2019
Schválený finanční plán a střednědobý výhled MŠ Pampeliška na rok 2019 02.01.2019 31.12.2019
Schválený finanční plán a střednědobý výhled ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na rok 2019 02.01.2019 31.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2019 02.01.2019 31.12.2019
zasedání zastupitelstva
Výpis přijatých usnesení z 2. zasedání ZMČ - 19. 12. 2018 21.12.2018 21.01.2019

  zobrazit dokumenty v archivu