Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
ostatní
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně podání daňového přiznání k dani z nemovitých 07.01.2021 07.03.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 13 26.01.2021 15.03.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sí 26.01.2021 15.03.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významnýc 26.01.2021 04.03.2021
VV-oznámení o zahájení říz. o vydání změn vlny 26 ÚP hl.m. Prahy 08.02.2021 17.03.2021
rozpočet
Schválený závěrečný účet za rok 2019 01.06.2020 01.06.2021
Platná pravidla rozpočtového provizoria 30.12.2020 31.12.2021
Zveřejnění schváleného ročního rozpočtu na rok 2021 Městské části Praha-Lysolaje a střednědobého výh 22.01.2021 31.12.2021

  zobrazit dokumenty v archivu