Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Plnění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 22.05.2018 25.05.2019
Oznámení o spojení ÚŘ o umístění stavby a dělení a scelování pozemků, zahájení spoj.řízení a pozvání 06.09.2018 25.09.2018
ostatní
Počet členů Zastupitelstva MČ Praha – Lysolaje pro volební období 2018 - 2022 25.06.2018 06.10.2018
Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu - Státní pozemkový úřad 01.08.2018 30.09.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha-Lysolaje 09.08.2018 05.10.2018
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Starostové a nezávislí 10.08.2018 05.10.2018
MČ Ďáblice - Výběrové řízení na pozici "Technickohospodářský pracovník " 23.08.2018 27.09.2018
Záměr směny pozemků za účelem scelení pozemků pro výstavbu v lokalitě Dolina 03.09.2018 20.09.2018
Oznámení -zahájení ÚŘ a pozvání k nahlížení do spisu "RVDSL1827_A_A_DEJV4071HR_MET " Praha,Lysolaje 11.09.2018 27.09.2018
rozpočet
Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2017 a Zpráva auditora 09.05.2018 09.05.2019
Rozpočtové opatření č. 3061 19.07.2018 31.12.2018
Rozpočtová opatření č. 3-7/2018 19.07.2018 31.12.2018
zasedání zastupitelstva
Oznámení o konaní 25. Zasedání Zastupitelstva MČ 12.09.2018 20.09.2018

  zobrazit dokumenty v archivu