Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Plnění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů 22.05.2018 25.05.2019
ostatní
Nabídka pozemků k pronájmu 03.10.2018 01.02.2019
VV-oznámenío zahájení řízení o vydání celoměstsky význam.změn Z 2776/00 a Z 2794/00 ÚP 22.10.2018 28.11.2018
VV-oznámenío projednání návrhu zadání zmfěny U1345/00 ÚP 24.10.2018 24.11.2018
Grant hl.m.Prahy-Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2019 01.11.2018 08.01.2019
VV-oznámení o spol. jednání a vystavení návrhu Z 2812/00 05.11.2018 21.12.2018
Informace o podaném odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby s názvem „ Přeložka SKAO (s 09.11.2018 09.12.2018
Rozhodnutí- oprava zřejmé nesprávnosti-Přeložka SKAO č. 10 Lysolaje I 14.11.2018 30.11.2018
rozpočet
Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2017 a Zpráva auditora 09.05.2018 09.05.2019
Rozpočtové opatření č. 3061 19.07.2018 31.12.2018
Rozpočtová opatření č. 3-7/2018 19.07.2018 31.12.2018
Finanční plán MŠ Pampeliška na rok 2018 09.11.2018 31.01.2019
Finanční plán ZŠ Járy Cimrmana na rok 2018 09.11.2018 31.01.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha-Lysolaje na rok 2018 09.11.2018 31.01.2019
Pravidla rozpočtového provizoria 09.11.2018 31.12.2019
zasedání zastupitelstva
Výpis přijatých usnesení z 1. ustavujícího zasedání ZMČ - 31. 10. 2018 07.11.2018 07.12.2018

  zobrazit dokumenty v archivu