Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
ostatní
Schválený rozpočet na rok 2017 a střednědobý výhled 28.04.2017 31.01.2018
Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu - Státní pozemkový úřad 02.08.2017 31.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha-Lysolaje 05.09.2017 21.10.2017
Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů 15.09.2017 21.10.2017
Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl.m.Pr 02.10.2017 13.11.2017
Oznámení o době a místě konání voleb 03.10.2017 21.10.2017
Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku MŠ v MČ Praha-Újezd 18.10.2017 17.11.2017
Usnesení o nařízení dražebního jednání - podíl Luďka Maredy na pozemku parc. č. 570 k. ú. Lysolaje 19.10.2017 14.12.2017
Usnesení o odročení dražebního jednání - podíl Luďka Maredy na pozemku parc. č. 570 k. ú. Lysolaje 19.10.2017 14.12.2017
rozpočet
Závěrečný účet MČ Praha-Lysolaje za rok 2016 11.05.2017 11.05.2018
Rozpočtová opatření č. 2 - 5 schválená na 17. ZMČ dne 3. 5. 2017 12.05.2017 31.01.2018
Finanční plán ZŠ Járy Cimrmana na rok 2017 15.05.2017 15.01.2018
Finanční plán MŠ Pampeliška na rok 2017 16.05.2017 16.01.2018

  zobrazit dokumenty v archivu