Složka - obecně závazné vyhlášky  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
OZV č. 1/2017 o nočním klidu 20.12.2017 10.01.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 - o nočním klidu 07.12.2016 31.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 -o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přeprav 25.11.2015 31.12.2015
OZV č. 1/2015 o odpadech 02.04.2015 31.12.2015
OZV 2/2012 - omístním poplatku za komunálníodpady 19.12.2012 19.12.2012
OZV 1/2012 -o místním poplatku za komunálníodpady 14.06.2012 31.12.2012
ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU 27.04.2011 27.04.2012
HŘBITOVNÍ ŘÁD 27.04.2011 27.12.2011
MÍSTNÍ POPLATKY 04.03.2011 31.12.2011
OZV6-ubytování 03.02.2011 20.02.2011
OZV5-vstupne 03.02.2011 20.02.2011
OZV4-veřejne prostransví 03.02.2011 20.02.2011
OZV2-odpady 03.02.2011 20.02.2011
Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce 27.07.2010 09.09.2010
Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce 27.07.2010 27.07.2010