Složka - ostatní  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Oznámení záměru prodeje objektu bydlení 09.11.2017 27.11.2017
Oznámení záměru prodeje 17.10.2017 10.11.2017
Oznámení o zahájení řízení 08.10.2017 23.10.2017
Schválený ZÚ a ÚZ Mikroregionu Novoměstsko za rok 2016 26.06.2017 14.07.2017
Návrh ZÚ, ÚZ a auditorské zprávy 2016 Mikroregionu Novoměstsko 29.05.2017 15.06.2017
Závěrečný účet 2016 Mikroregion Novoměstsko 29.05.2017 15.06.2017
Účetní závěrka 29.05.2017 15.06.2017
Oznámení záměru o pronájmu části objektu Hasičské zbrojnice 05.01.2017 31.01.2017