Složka - ostatní  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Oznámení záměru pronájmu části objektu hasičské zbrojnice 12.12.2014 30.12.2014
Zápis o výsledku voleb do ZO a do SENÁTU 13.10.2014 13.11.2014
Zveřejnění ceny vody za rok 2013 14.05.2014 14.06.2014
Daň z nemovitých věcí na rok 2014 - sdělení FÚ 05.05.2014 05.07.2014
Rozpočet Mikroregionu Novoměstko na rok 2014 10.04.2014 10.05.2014
Oznámení záměru o pronájmu části objektu hasičské zbrojnice 21.03.2014 21.04.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu 24.02.2014 24.03.2014
Oznámení záměru o pronájmu části kulturního domu 24.02.2014 24.03.2014