Složka - zasedání zastupitelstva  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Zápis ze ZO ze dne 14.11.2014 27.11.2014 27.12.2014
Zápis z ustavujícího ZO ze dne 7.11.2014 13.11.2014 13.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO Daňkovice 29.10.2014 10.11.2014
Usnesení ze ZO konané dne 3.10.2014 22.10.2014 22.11.2014
Zápis ze ZO konaného dne 22.8.2014 01.09.2014 01.10.2014
Zápis ze ZO konaného dne 30.6.2014 09.07.2014 09.08.2014
Oznámení záměru prodeje obecního pozemku 08.07.2014 08.08.2014
Zápis ze ZO konaného dne 11.6.2014 19.06.2014 19.07.2014
Výkaz FIN 2-12M sestavený k 31.12.2013 12.06.2014 30.06.2014
Závěrečný účet obce Daňkovice za rok 2013 12.06.2014 30.06.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 11.06.2014 30.06.2014
Usnesení ze ZO konané dne 2.5.2014 03.05.2014 03.06.2014