Složka - ostatní  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Daňkovice za rok 2013 01.12.2013 31.12.2013
KÚ Kr. Vysočina - veřejná vyhláška 09.07.2013 09.08.2013
Vodné - kalkulace ceny 2013 09.07.2013 09.08.2013
Stočné - kalkulace ceny 2013 09.07.2013 09.08.2013
Dražební vyhláška 25.06.2013 10.07.2013
Mikroregion Novoměstsko - příloha k účetní závěrce za rok 2012 17.06.2013 17.07.2013
Mikroregion Novoměstsko - závěrečný účet za rok 2012 17.06.2013 17.07.2013
Nařízení SVS - varroaza 08.06.2013 31.12.2013
Veřejnoprávní smlouva o přestupcích 01.05.2013 01.06.2013
Vyúčtování položek výpočtu ceny vody za rok 2012 - rozdíly 22.04.2013 30.06.2013
Vyúčtování položek výpočtu ceny vody za rok 2012 22.04.2013 30.06.2013
Zápis dětí do MŠ Daňkovice 19.04.2013 25.04.2013
Záměr o pronájmu KD 08.04.2013 28.04.2013
Oznámení RIS KV 27.01.2013 27.02.2013