Složka - ostatní  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí 10.05.2011 31.05.2011
Oznámení zahájení územního řízení 23.03.2011 19.04.2011
Oznámení ČSÚ o sčítání lidu, domů a bytů 2011 11.03.2011 31.03.2011
Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2010 21.02.2011 21.03.2011
Závěrečný účet obce za rok 2010 15.02.2011 31.03.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 15.02.2011 31.03.2011