Složka - ostatní  
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Vodné pro rok 2011 14.12.2010 31.12.2010
Stočné pro rok 2011 14.12.2010 31.12.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Obce Daňkovice 03.10.2010 16.10.2010
Záměr o koupi a prodeji pozemku 27.08.2010 11.09.2010
Volby 05/2010 - volební okrsek 14.04.2010 13.05.2010
Volby 05/2010 - jmenování zapisovatele 14.04.2010 13.05.2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Daňkovice za rok 2009 19.02.2010 07.03.2010
Účetní sestavy k 31.12.2009 - Obec Daňkovice 15.02.2010 15.02.2010