Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Ostatní
Poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. 28.08.2019 28.10.2021
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (Pozemků) 17.10.2019 31.12.2019
Vodné a stočné
Kalkulace vodné a stočné 2019 19.02.2019 31.12.2019
Tisková zpráva - úprava cen vodného a stočného 19.02.2019 31.12.2019
Veřejné vyhlášky
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 07.04.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 05.09.2019 31.12.2022
Rozpočtová opatření obce Daňkovice
Rozpočtové opatření č.1/2019 15.04.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.2/2019 08.05.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.3/2019 10.07.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.4/2019 12.09.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č.5 14.11.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 6 14.11.2019 31.12.2019
Rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu 2016 – 2019 17.03.2017 30.06.2020
Rozpočet obce na rok 2019 24.01.2019 31.12.2019
Schválený závěrečný účet a účetní závěrka obce Daňkovice za rok 2018 18.07.2019 30.06.2020
Rozpočtová opatření Mikroregion
Rozpočtová opatření Mikroregion 10.01.2019 31.12.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu NMNM 29.05.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č.2 Mikroregionu Novoměstsko 08.07.2019 31.12.2019
Schválený závěrečný účet a účetní závěrka Mikroregionu Novoměstsko za rok 2018 08.07.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č.3 Mikroregionu Novoměstsko 17.10.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření č. 4 Mikroregionu Novoměstsko 14.11.2019 31.12.2019
Rozpočet
Rozpočet na rok 2019 Mikroregion Novoměstsko 13.12.2018 31.12.2019
ostatní
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko 28.12.2017 31.12.2020

  zobrazit dokumenty v archivu