Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Střednědobý výhled rozpočtu 22.03.2017 31.03.2018
2017
Neidentifikovaní vlastníci 1/2017 24.02.2017 31.12.2017
Rozpočet obce Bystré 2017 26.02.2017 31.03.2018
Rozpočtové opatření č.1 17.03.2017 31.03.2018
Schválený rozpočet a rozpočtový výhled DSO ROH 20.03.2017 31.03.2018
Schválený závěrečný účet obce Bystré k 31.12.2016 22.03.2017 30.06.2018
Rozpočtové opatření č.2 19.04.2017 31.03.2018
Rozpočtová opatření č.3 24.05.2017 31.03.2018
Rozpočtová opatření č.4 07.06.2017 31.03.2018
Rozpočtová opatření č.5 22.06.2017 31.03.2018
Rozpočtové opatření č.6 13.07.2017 31.03.2018
DSO ROH 05.08.2017 30.04.2018
Rozpočtové opatření č.8 17.08.2017 31.03.2018
Rozpočtové opatření č.7 17.08.2017 31.03.2018
Stanovení počtu volební komise 21.08.2017 21.10.2017
Počet a sídlo volebního okrsku 05.09.2017 21.10.2017
Jmenování zapisovatele okrskové vol.komise 09.09.2017 21.10.2017
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem 21.09.2017 31.12.2018
Návrh opatření obecné povahy 21.09.2017 07.10.2017
smlouvy zveřejněné
VPS 02/2016 - dotace ZŠ 17.08.2016 17.08.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro ZŠ Trivium plus Dobřany 19.10.2016 19.10.2019
VPS 01-2017 ZŠ Trivium plus Dobřany 18.05.2017 18.05.2020
VPS 03/2017 - MŠ-ZŠ Trivium plus Dobřany 08.06.2017 08.06.2020
2016
Rozpočtový výhled 2017-2021 16.12.2016 16.12.2017
usnesení 2012-14
Ustavující zasedání Obecního zastupitelstva 5.11.2014 12.11.2014 31.12.2018
ostatní
Rozpočtový výhled 2013 11.12.2013 31.12.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2014 15.10.2014 31.12.2018
volby do zastupitelstva obce 2014 22.10.2014 31.12.2018

  zobrazit dokumenty v archivu