Zveřejněné dokumenty na úřední desce RSS kanál
  název zveřejněno od   zveřejněno do
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem 10.10.2018 30.03.2019
2019
Schválený rozpočtový výhled obce Bystré 2020 až 2023 27.12.2018 31.03.2020
Schválený rozpočet obce Bystré na rok 2019 27.12.2018 31.03.2020
Zveřejnění 2019 DSO ROH 09.01.2019 31.12.2019
Rozpočové opatření 01/2019 24.01.2019 31.03.2020
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - přech.úprava provozu - AQUA 20.02.2019 08.03.2019
Rozpočtové opatření č.02/2019 20.02.2019 31.03.2020
Zásady pro poskytnutí dotace SDH na rok 2019 DP 03/2019 20.02.2019 13.03.2019
Záměr obce Bystré č.j.Z 01/2019 - pronájem 20.02.2019 08.03.2019
usnesení 2018 - 2022
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva dne 1.11.2018 04.11.2018 31.12.2022
Usnsení č.5 06.02.2019 28.02.2019
Usnesení č.6 21.02.2019 20.03.2019
2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Bystré 27.12.2017 31.03.2019
Schválený rozpočet obce Bystré na rok 2018 27.12.2017 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.1/2018 24.01.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.02/2018 21.02.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.3/2018 27.02.2018 30.03.2019
Rozpočtové opatření č.4/2018 07.03.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření 5/2018 14.03.2018 31.03.2019
Schválený rozpočet DSO ROH na rok 2018 a schválený střednědobý výhled 15.03.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.6/2018 28.03.2018 31.03.2019
Schválený závěrečný účet obce Bystré k 31.12.2017 04.04.2018 30.06.2019
Rozpočtové opatření č.7/2018 11.04.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.8/2018 25.04.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.9/2018 17.05.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.10/2018 17.05.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.11/2018 06.06.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.12/2018 20.06.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.14/2018 11.07.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.15/2018 18.07.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.13/2018 25.07.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.16/2018 01.08.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.19/2018 23.08.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.21/2018 23.08.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.18/2018 23.08.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.20/2018 23.08.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.17/2018 23.08.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.22/2018 05.09.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.23/2018 19.09.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.24/2018 03.10.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.25/2018 18.10.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.26/2018 07.11.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.27/2018 21.11.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.28/2018 19.12.2018 31.03.2019
Rozpočtové opatření č.29/2018 16.01.2019 31.03.2019
Návrh závěrečného účtu Obce Bystré za rok 2018 21.02.2019 31.03.2019
smlouvy zveřejněné
VPS 02/2016 - dotace ZŠ 17.08.2016 17.08.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro ZŠ Trivium plus Dobřany 19.10.2016 19.10.2019
VPS 01-2017 ZŠ Trivium plus Dobřany 18.05.2017 18.05.2020
VPS 03/2017 - MŠ-ZŠ Trivium plus Dobřany 08.06.2017 08.06.2020
Smlouva o dílo - Územní plán Bystré 10.01.2018 10.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.02/2018 - MŠ Bystré 02.07.2018 02.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.03/2018 - ZŠ Dobřany 02.07.2018 02.07.2021
Smlouva o poskytnutí dotace z DF KHK č.18RRD03-0006 11.07.2018 11.07.2021
ostatní
Rozpočtový výhled 2013 11.12.2013 31.12.2022

  zobrazit dokumenty v archivu